Styrker design av digitale og interaktive modeller og simuleringer

Det nasjonale nettverket INREMO får NFR-midler for å bidra til innovasjon innen digitale representasjoner og interaktive modeller. Nettverket skal være tett på policyutvikling i EU-kommisjonen og i Forskningsrådet, og stimulere til nye samarbeidskonstellasjoner og prosjekter.

Foto: Lin Stensrud.

Verdinettverksmidler er en av virkemidlene innen NFR-programmet VERDIKT. INREMO (Interaktive representasjoner og modeller) er et av fem nettverk som får midler fra Forskningsrådet i denne utlysningsrunden.

INREMO er den eneste nye nettverket, de fire andre er videreføring av nettverk som tidligere har mottatt støtte. Nettverket skal styrke møteplasser og mekanismer for utveksling og samarbeid mellom industri og forskning, og bidra til internasjonalisering og verdiskaping i norsk IKT-forskning. InterMedia koordinerer INREMO.

Visuelt og interaktivt

- I et samfunn med høy kompleksitet gir modeller og simuleringer muligheter for å representere informasjon på forskjellige måter, forteller leder for nettverket, Anders Kluge.

- Digitale representasjoner medierer i økende grad forståelse og tolkning på forskjellige teknologiske plattformer, som for eksempel mobil, stasjonært, lydbasert, berøringsbord, i storskala skjermer. Og de designes for bruk i forskjellige sammenhenger, for folk på farta, i presentasjoner, i detaljerte studier av geologiske formasjoner for å diskutere mulige oljereservoarer, i klasserommet og på museumsbesøk, for å nevne noen eksempler.

- Hva er utfordringene?

- En sentral utfordring er interaksjonsdesign, grensesnittkonvensjoner og genreutvikling som kan formidle nye opplevelser og læringsformer der simuleringer og modeller inngår, sier Kluge.

- Visuell interaktiv fremstilling er en økende trend på mange områder og er med å forme hvordan vi som samfunn, organisasjoner og enkeltmennesker tolker omgivelsene våre. Her skal nettverket bidra både når det gjelder utvikling av digitale representasjoner, i forståelse av anvendelser i bruk på individuelt nivå, i samarbeid, bruk i organisasjoner og på samfunnsnivå.

Vil styrke nasjonalt samarbeid

- Hva betyr det for InterMedia å få midler til å koordinere dette nettverket?

- For InterMedia betyr dette at vi får ressurser som utvider og styrker nettverket vårt i Norge, forteller Anders Kluge.

- Gjennom EU-prosjekter og nettverk i EU-regi har vi fått sterke internasjonale samarbeidsnettverk innen forskningsområdet vårt. Et nettverk som INREMO gir oss mulighet til å utvide perspektivet vårt, både faglig og når det gjelder samarbeidsformer. Det er et viktig mål for nettverket å etablere nye konstellasjoner og innovative samarbeidsformer og prosjektideer, sier Kluge.

- Hva slags forskjell vil det gjøre at at nettverket bringer disse partnerne og kunnskapen deres sammen?

Nettverket, med universiteter, høyskoler, forskningsinstitutter og næringsliv vil være et rubust utgangspunkt for innspill til forskningspolicy. Både nasjonalt og og på europeisk nivå vil nettverket være en pådriver for forskningsstrategi innen interaktive modeller og representasjoner. Blant annet skal nettverket være med å utvikle årlige state-of-the-art rapporter som grunnlag for å diskutere trender og muligheter, sier Kluge.

Partnerne

Med i nettverket er 14 partnere:

Forskningspartnere:

 • Universitetet i Oslo (InterMedia som nettverksleder, Institutt for Medier og Kommunikasjon, Institutt for Informatikk)
 • Universitet i Tromsø (Informatikk)
 • NTNU (IDI)
 • Norsk Regnesentral
 • Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (Tromsø)
 • Arkitektur og Designhøyskolen i Oslo
 • Vestlandsforskning

Partnere for anvendelser:

 • Aschehoug forlag as
 • Expology as
 • Kalkulo as
 • Stiftelsen Norsk Teknisk Museum

Medlemsorganisasjoner:

 • Norsigd (Norsk organisasjon for grafisk databehandling)

 

Publisert 8. des. 2011 10:22 - Sist endret 14. aug. 2019 12:52