- Kunnskapsløftet har økt fokuset på kunnskap og skoleledelse

Dagens Næringsliv har spurt professor Sten Ludvigsen ved InterMedia "5 kjappe" om evalueringene av Kunnskapsløftet.

Professor Sten Ludvigsen ved InterMedia leder evalueringen av Kunnskapsløftet. (Foto: Anthony Perritano)

Professor ved InterMedia Sten Ludvigsen leder programstyret som skal samle trådene fra evalueringene av hvordan Kunnskapsløftet har virket. Kunnskapsløftet er foreløpig den siste store skolereformen i Norge. Det ble startet i 2006.

- Det man ville med Kunnskapsløftet var å få langt sterkere oppmerksomhet på elevenes læringsresultater - å styre mot kompetansemål i lesing, skriving, matematikk osv. Lærerne fikk større innflytelse og ansvar for å nå målene, forteller Ludvigsen til DN.

Bakgrunnen var de store internasjonale kunnskapsundersøkelsene, hvor Norge havnet midt på treet, samtidig som ressursbruken i Norge lå høyt.

- Det er mange positive tegn, sier Ludvigsen på DNs spørsmål om hva forskerne har funnet ut om effekten av reformen. - Kunnskap og skoleledelse er mye kraftigere fokusert, fortsetter han.

Les mer i Løft av Kunnskapsløftet (Dagens Næringsliv 31. mars 2011, pdf).

 

Publisert 8. des. 2011 10:22 - Sist endret 6. sep. 2016 13:51