Museumsbesøk: Fra 'fridag' til engasjert læring

Museumsbesøk i skolen blir ofte bare en fridag for elevene. Forskere ser nå på hvordan elever kan lære mer naturfag når de besøker museer og vitensentre.

(Foto: Anthony Perritano)

Frafall og mangelfull forståelse er et problem i forhold til naturfag i skolen i dag.

– Vi undersøker hvordan læring som skjer på skolen i naturfag kan kombineres med det museer og vitensentre kan bidra med, forteller Cecilie Flo Jahreie. Jahreie er postdoktor i prosjektet MIRACLE, et tverrfaglig forskerteam som koordineres av InterMedia.

Målet er å finne ut hvordan elevene kan lære mer og bedre ved å lære i ulike omgivelser og med hjelp av forskjellige teknologier. Blant annet utforsker prosjektet hvordan digitale teknologier kan brukes for å billedliggjøre og utforske naturfaglige fenomener og sammenhenger.

- Det er et problem at museumsbesøk i dag ofte fungerer som en fridag, og at det læringspotensialet som ligger i et museumsbesøk ikke blir utnyttet ordentlig. Vi håper at dette prosjektet  kan bidra med læringsmodeller hvor museumsbesøk blir del av lengre og mer engasjerende og helhetlige læringsforløp, sier prosjektleder Ingeborg Krange.

I et intervju i Skolemagasinet utdyper Ingeborg Krange og Cecilie Flo Jahreie hva prosjektet MIRACLE gjør for å utforske det rike læringspotensialet som ligger i skjæringspunktet mellom ulike læringsarenaer og digitale medier.
 

Publisert 8. des. 2011 10:22 - Sist endret 16. okt. 2015 12:36