Prøver ut identiteter i nettverkssamfunnet

Hva skjer når en nettspiller setter seg selv i scene i mediene? Les Svein Østerud om identitetsdannelse i nettverkssamfunnet.

(Illustrasjon: Yuliya Libkina, Flickr)

Siden midten av 1990-årene har mediene spilt en viktig rolle i de unges selvfremstilling og identitets­dannelse. Den kulturelle frisettingen mot slutten av det forrige århundre har ført til at de unge frimodig står frem og forteller historien om seg selv og sitt liv på Facebook og Twitter.

Tvetydig utprøving

Dette er en form for identitetsutprøving som er fundamentalt tvetydig. For de fleste ungdommer representerer dette en konstruktiv erfaring som gjør dem til trygge kommunikative aktører, for andre kan det bli en anledning til ytterligere forskansning i en narsissistisk karakter.

Erkjennelsen av at mediene har en slik tvetydig funksjon er utgangspunktet for en analyse Svein Østerud har publisert i tidsskriftet Sakposa.

Selvfremstilling på 'Skavlan'

Artikkelen tar utgangspunkt i en episode av 'Skavlan' hvor den bedrageridømte nettspilleren Bjarte Baasland fikk anledning til å fortelle sin historie. Hvilket inntrykk seerne får av Baaslands selvfremstilling, beror ikke bare på hans egne ord og kroppsspråk, men også på samtalepartnernes reaksjoner samt programlederens organisering av samtalen. Artikkelen tar for seg denne felles “tekstlige” iscene­settelsen og trekker veksler på blant annet sosiologisk, medievitenskapelig og psykoanalytisk teori.

Svein Østerud er professor emeritus ved InterMedia, Universitetet i Oslo.

Publisert 8. des. 2011 10:22 - Sist endret 17. juni 2021 23:14