"Humaniorastudier i pedagogikk" - ny bok

Pedagogisk filosofi og historie har alltid stått sterkt ved Universitetet i Oslo, helt siden pedagogikk ble et universitetsfag i 1938.

Stemmer fra en forskergruppe

I "Humaniorastudier i pedagogikk" presenteres leseren for et knippe nyskrevne artikler fra nåværende og tidligere ansatte ved UV- fakultetet som alle enten er eller har vært tilknyttet forskergruppa Humaniorastudier i Pedagogikk. Stemmene i boka illustrerer spennvidden i de emnene forskergruppas medlemmer forsker på, men viser også overlappinger, overraskende sammenhenger og felles anliggender.

Tematisk spenner boka fra kritiske diskusjoner av dagens dominerende pedagogiske begrepsapparat- bestående av måling, kartlegging, læringsutbytte, effektivitet, osv. - via større og mindre oversikter og konkrete historiske nedslag, til skråblikk på praksis, tale, skrift og dialog.  - Hvis boka vår kan gi leseren inspirasjon til å hente ut nye temaer, problemstillinger, perspektiver og refleksjoner, ja da føler vi at vi har gjort en god jobb- sier bokas redaktør, professor Tone Kvernbekk.

Lokale bidragsytere har vært Lars Løvlie, Tone Kvernbekk, Einar Sundsdal Jr., Ola Stafseng, Ingerid Straume, Trude Evenshaug, Geir Knudsen og Moira von Wright. I tillegg inneholder boka spennende gjestebidrag fra Thomas Ziehe og Hildur Ve.

Om å skape balanse i regnskapet

På spørsmålet om filosofien og historiens rolle i pedagogikken, kan man si at den bidrar til å skape en form for balanse i regnskapet. Filosofien bidrar med analyser av underliggende antakelser, påpeker usagte og utenkte følger, snur tilvante problemstillinger på hodet og problematiserer vedtatte sannheter. På samme måte er den pedagogiske historien viktig for at vi skal kunne forstå hvordan og hvorfor situasjoner har blitt som de har blitt. Historien gir oss redskaper som bringer oss vekk fra skråsikre her-og-nå orienteringer, og den hjelper oss med å avsløre pedagogiske døgnfluer, moteretninger og allerede tenkte tanker. Historien gir oss oversikt.

- Og da får det kanskje ikke hjelpe at noen mener at fag som filosofi og historie er av liten verdi, siden det vi trenger nå er pedagogisk forskning som er praksis- og nytteorintert - forsking som "virker" ?  - Nei - svarer Tone Kvernbekk. - de interessene er det andre som som tar seg av.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com (forsidesaker) og Humaniorastudier i Pedagogikk/ abstrakt forlag (omslag)

Av Ulf Grefsgård
Publisert 5. apr. 2011 14:03 - Sist endret 19. des. 2011 16:46