Svein Østerud hylles med spesialnummer av Nordic Journal of Digital Literacy

Nestor i mediepedagogikk professor Svein Østerud ble overrasket med et spesialnummer av Nordic Journal of Digital Literacy på sin 75-årsdag 3. desember.

(Foto: Anthony Perritano)

Professor Svein Østerud er 75 år. Nordic Journal of Digital Literacy har i den anledning gitt ut et spesialnummer som er en hyllest til en skandinavisk nestor i feltet mediepedagogikk. Fredag 2. desember ble han feiret med lansering og markering på Senter for IKT i utdanningen.

Jubilanten er fremdeles en svært aktiv forsker og er professor emeritus ved InterMedia, Universitetet i Oslo. De siste årene før han gikk av med pensjon var han professor ved Pedagogisk forskningsinsitutt.

To doktorgrader - stor faglig bredde

Hans innsats kommer til syne i skrift gjennom nær et halvt århundre, i tekster om klassisk kultur, mediekultur, utdanning og dannelse. Han har to doktorgrader, en dr. philos fra Bergen innenfor klassiske studier og en dr. polit i mediestudier.

På basis av et bredt forskningsengasjement har han levert en rekke vitenskapelige publikasjoner – monografier, antologier, rapporter og artikler. I Cristin er han registrert med 89 slike arbeider.

Utdanning og teknologi

I de siste 15 årene har Østeruds faglige virke vært konsentrert om teknologiske ressurser i lys av skolens idegrunnlag, læreplaner og fagplaner.

I en alder hvor mange akademikere for lengst har ryddet arbeidsbordet, fyller Østerud sitt med nye faglige aktiviteter og forskningprosjekter. Snart utkommer artikkelsamlingen Literacy Practices in Late Modernity. Mastering Technological and Cultural Convergences som han har redigert sammen med Barbara Gentikow og Egil G. Skogseth, på Hampton Press.

Han har de senere årene også redigert ENTER – Veien mot en ny IKT didaktikk (2009) og Å være på nett: kommunikasjon, identitets- og kompetanseutvikling med digitale medier (2008).

For tiden er han også opptatt av å utforske berøringsteknologiens pedagogiske muligheter.

Premissleverandør og inspirator

"Gjennom sitt faglige arbeid påvirker Svein Østerud skole og styringsverk og inspirerer fagfeller, studenter og venner. Som fremragende forsker, skarpsynt samfunnsdebattant, kunnskapsrik universitetslærer, entusiastisk veileder og populær formidler er jubilanten en sentral premissleverandør for vår tids tenkning om skole, medier, teknologi og dannelse", skriver redaktørene i innledningen til spesialnummeret Nordic Journal of Digital Literacy.

Dine kollegaer ved InterMedia ønsker deg til lykke med dagen!

 

 

Publisert 8. des. 2011 10:22 - Sist endret 17. juni 2021 23:16