Elever forsker seg til kunnskap om naturfag

Hvordan kan elever lære mer om hvordan ting henger sammen, i naturfagstimene? Utforskende læring med hjelp av digitale verktøy kan være noe av svaret.

Elever ved Fyrstikkalleen videregående skole tester ut en læringsomgivelse for naturfag. (Foto: Lin Stensrud)

I det EU-finansierte forskningsprosjektet Science Created By You (SCY) samarbeider forskere og utviklere ved InterMedia med europeiske kollegaer og skoler om å utvikle digitale verktøy for læring i naturfag. Samtidig undersøker de hvordan og hva elever lærer når de tar verktøyene i bruk.

En av pilotene ble nylig testet ut i samarbeid med elever og lærere på Fyrstikkalleen videregående skole i Oslo. Med hjelp av en digital læringsomgivelse jobbet elevene i såkalte 'tverrfaglige ekspertteam' hvor de representerte ulike kunnskapsområder. Oppdraget var å sammen lage et CO2-nøytralt hus.

- Resultatene fra prosjektet så langt viser at muligheten til å lage ting og få ideer fra hverandre er motiverende. Gjennom diskusjoner i gruppene rundt et konkret visuelt og dynamisk design på datamaskinen kan elevene dele vanskelige begreper og sammen finne fram til en forståelse, forteller prosjektleder Anders Kluge.

- Videre viser resultatene at lærerens rolle er minst like viktig ved bruk av digitale hjelpemidler som ved tradisjonell undervisning, sier Kluge.

Les mer om utprøvingsprosjektet og forskningsprosjektet i forskerprofilen om Science Created by You. SCY skal prøve ut flere piloter høsten 2011 og våren 2012.

Publisert 8. des. 2011 10:22 - Sist endret 7. juni 2013 15:14