Nye masteroppgaver fra InterMedia-prosjekter

Digital historiefortelling, rollespill på Facebook, elevsamarbeid og læring med digitale teknologier er stikkord for fire nye masteroppgaver ved InterMedia.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Masteroppgaver

InterMedias studentkontor huser studenter som gjør masteroppgaver som del av større tverrfaglige prosjekter ved InterMedia.

Studentene rekrutteres fra fag som pedagogikk, informatikk, didaktikk, mediefag og museumsstudier.

Fire studenter har nylig avlagt eksamen og har gjennom arbeidet sitt ytt viktige bidrag i prosjektene de har vært del av:

Deling og samarbeid med IKT i naturfagslæring

Studenter ved InterMedia har vært med og undersøkt hvordan elever samarbeider og lærer med læringsomgivelsen SCY (foto: Lin Stensrud).

 

Pia Steinsland og Camilla Arendt Aune, masterstudenter ved Institutt for informatikk, har vært to av fire studenter tilknyttet EU-prosjektet Science Created by You (SCY). I SCY samarbeider forskere og utviklere ved InterMedia med europeiske kollegaer og skoler om å utvikle digitale verktøy for læring av naturfag. Samtidig undersøker de hvordan og hva elever lærer når de tar verktøyene i bruk.

  • Steinsland, Pia (2011). Learning with computer-based inquiry environments, a sociocultural perspective on students‟ information sharing. TOOL Master's thesis, Department of Informatics, University of Oslo. Veileder: Anniken Furberg.
  • Aune, Camilla Arendt (2011): Exploring students' collaboration in computer-based inquiry settings. TOOL Master's thesis, Department of Informatics, University of Oslo. Veiledere: Anniken Furberg og Anders Kluge.

Rollespill på Facebook

Kristian Ruud har studert ungdoms rollespill på Facebook. Oppgavens mest interessante funn er knyttet til nettverksanalysen. Alle informantene har en stor gruppe i sitt nettverk med svært høy tetthet. Dette skaper en kommunikasjonssituasjon hvor Facebook og ansikt-til-ansikt kommunikasjon utfyller hverandre i hverdagen, og setter rammer for hvordan roller utformes både innenfor og utenfor Facebook.

  • Ruud, Kristian (2011). hadde blitt så tom uten Facebook. En studie av ungdoms rollespill på Facebook. Masteroppgave, Pedagogisk forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo. Veileder: Per Hetland.

Digitalt fortalt

Hani Murad har undersøkt nettbasert kunnskapsdeling med en studie av nettstedet Digitaltfortalt. Digitalt fortalt er personlige fortellinger knyttet til kulturminner fra hele landet. Studien er en sosiokulturell analyse av hvordan narrativer som kulturelle artefakter brukes i kunnskapsdeling.

  • Murad, Hani (2011). Narratives as Cultural Artifacts: The Case of Digitaltfortalt. TOOL Master's thesis, Department of Informatics, University of Oslo. Veiledere: Anders I. Mørch og Dagny Stuedahl.

 

Publisert 8. des. 2011 10:22 - Sist endret 27. mars 2020 12:23