Kick-off for Culture KICK

Digitale medier kan skape nye former for læring og deltakelse i folks møter med kulturarv. Nytt nordisk nettverk skal utforske hvordan få det til.

Barcode 6: Forskere og utviklere ved InterMedia har i samarbeid med Norsk Maritimt Museum gjort et utviklings- og forskningsprosjekt som har prøvd ut muligheter og begrensinger ved bruk av sosiale medier for å kommunisere byggingen og rekonstruksjonen av en båt fra Bjørvika-utgravingen (foto: Lin Stensrud). Se video om prosjektet.

Sparker igang nordisk samarbeid

Digitale medier kan åpne opp institusjonsgrenser, skape nye fortellermåter og invitere til deltakelse i kulturarvfeltet. Et nytt nordisk nettverk skal utvikle modeller for hvordan forskning, utdanning, kulturinstitusjoner og kreativ industri kan få til dette sammen.

Det nordiske nettverket Culture KICK har fått midler av Nordisk Ministerråd for å knytte åtte forskningsinstitusjoner sammen. Nettverket knytter seg til det voksende forskningsfeltet på design og bruk av digitale medier i museer og kulturarvsinstitusjoner.

Arbeidet i nettverket Culture KICK starter med et kick-off seminar 13-14 februar. Seminaret arrangeres av InterMedia, ved Universitetet i Oslo. I to dager skal de åtte partnerne legge grunnsteinene for utvikling av samarbeidsmodeller for bruk av digitale medier.

InterMedia leder nettverket i samarbeid med Interactive Institute i Stockholm, og er en del av det nordisk samarbeidet NODEM. Målet er å utvikle bedre modeller for praktisk samarbeid og anvendt forskning mellom museer, universiteter og kreative industripartnere. Faglig leder for nettverket er seniorforsker Dagny Stuedahl ved InterMedia.

Muligheter og begrensninger

- Det er et stort behov for mer forskning og praktisk utprøving for å forstå hvilke muligheter og begrensinger som digitale medier gir for å skape nye former for læring og deltakelse i museer og kulturarvsinstitusjoner, sier Dagny Stuedahl. Disse nettverksmidlene gir oss mulighet til å samle og systematisere erfaringer og skape synergi, og nå gleder vi oss til å komme i gang, sier Stuedahl.

- Kommersielt tilgjengelige platformer for mobil kommunikasjon, multimedia-baserte løsninger og virtuelle/augmented/mixed reality-løsninger er i de fleste tilfeller ikke tilpasset disse institusjonenes behov eller kontekst. I nettverket Culture KICK kobler vi sammen forskere, museer og utviklere innen kreativ industri for å utveksle nye former kuratering og læring med innovative digitale løsninger.

De åtte forskningsinstituttene er alle involvert i praktisk samarbeid med museer der også partnere fra kreativ industri deltar.

- Hva er utfordringene?

Siden midt på 1990-tallet har museer og kulturarvsinstitusjoner i økende grad integrert digitale medier i sin kommunikasjon med besøkende og med omverdenen. Men vi vet for lite om hvordan publikum og besøkende tar de i bruk under eller i tilknytning til besøk i museer, i byrom og på minneplasser.

- Vi trenger også å vite mer om hva som kjennetegner de prosjektene hvor dette samspillet fungerer på sitt beste, mener Stuedahl.

Nye samarbeidsmodeller

- Teknologien gir nå mulighet til å bringe kunnskapen fra museer og andre kulturarvsinstitusjoner ut i  – det betyr en stor endring for design av utstillinger, publikumsprogrammer og utdanningstilbud, forteller Stuedahl.

Forskning på digitale medier i museer og kulturarvsinstitusjoner har blant annet fokusert på museumsbesøkendes opplevelser og deltakelse, hvordan digitale medier kan benyttes for å bygge bro til skole og ungdomskultur og hvordan museer kan integrere nye genre for kommunikasjon som har utviklet i samspill med digitale medier.

Mye av denne forskningen er bygget på praktisk utvikling, der forskere samarbeider med studenter, store eller mindre teknologiutviklingsfirmaer og med museer for å designe digitale løsninger som passer institusjonen, innholdet og dens ulike publikumsgrupper.

Det utvikles for tiden nye samarbeidsmodeller mellom forskning, innovasjon og utdanning for å løse utfordringene kulturfeltet i alle de nordiske landene. Culture KICK-nettverket har som mål å samle erfaringer fra de 8 partnerne i nettverket, for å utvikle modeller som vil ha konkret nytte for fremtidige samarbeidsprosjekter.

InterMedias forskning i samspill med nordiske partnere

Hva betyr dette for InterMedia?

- For InterMedia betyr støtten fra Nordisk Ministerråd muligheten til å løfte fram forskning innen design knyttet til museumsutvikling som et eget felt. Vi har etterhvert mange års erfaring med forskning og nytenking i dette feltet. Akkurat nå leder InterMedia to store VERDIKT-finansierte NFR-prosjekter som utvikler og forsker på design og bruk av digitale medier og visualiseringer i museer, vitensentre og kulturarvinstitusjoner (CONTACT og MIRACLE).

- I samme periode er dessuten InterMedia koordinator for forskningsnettverket INREMO (støttet av VERDIKT/NFR). Dermed får vi muligheter til å koble kunnskap og interesser i Culture KICK med pågående forskning og aktiviteter som fokuserer på innovasjon.

Brukermedvirkning

- Samtidig gir Culture KICK muligheten til å samle erfaringer med brukermedvirkning i forskning på integrering av digitale medier innen kultursektoren. Innen utdanningsfeltet så man tidlig behovet for en annen forskingsinnretning for å hindre at utviklingen ble styrt av kommersielle interesser. Vi ser den samme utfordringen innen kultursektoren idag – og nå er tiden inne for å overføre forskningsinnretninger bygget på brukermedvirkning til denne sektoren også, avslutter prosjektleder for Culture KICK, Dagny Stuedahl.

Av Kari-Anne Ulfsnes og Dagny Stuedahl
Publisert 13. feb. 2012 09:48 - Sist endret 18. sep. 2018 11:48