Folkeeventyret som pedagogisk virkemiddel

- Hvis formålet med oppdragelsen er å gi unger lyst på verden, mot til livet og tillit til felleskapet, er folkeeventyret et bra pedagogisk utgangspunkt, mener professor Hansjörg Hohr.

colourbox.no

Han har sett på eventyrets muligheter i oppdragelsen, og skrevet bok om temaet.

- Folkeeventyret tar for seg hvordan ungen kan bli voksen, og ofte med utgangspunkt i, en for ungen, håpløs situasjon. Håpløshet i eventyrene kan skyldes katastrofe i familien og i riket, eller en konfrontasjon med uløselige oppgaver, forklarer Hohr, som er professor ved Det utdanningsvitenskapelige fakultetet ved Universitetet i Oslo.

Eventyrenes pedagogiske verdi

Hohr hevder at eventyrenes pedagogiske verdi ligger i deres diskusjon av enkeltmenneskets handlinger. - Hva bør hovedpersonen gjøre for å lykkes og hva må hun absolutt ikke foreta seg? Det legges ofte opp til at hovedpersonen gjør seg nytte både av egne og andres erfaringer på veien ut i det ukjente.

Hansjörg Hohr mener folkeenventyrene kan være et godt utgangspunkt for pedagogisk arbeid. Foto: Pedagogisk forskningsinstitutt

Videre mener han at eventyrene vekker en del dypere tanker hos leseren ved at de tar for seg spørsmål om menneskets forhold til universet, naturen og til døden.

Sist, men ikke minst, finner han at eventyrene har gode kvaliteter som formidlere av lek og spill. Gravalvor og moralske oppstivere til tross - lek og spill er alltid noe som engasjerer unger. I eventyrene finner de spilleregler som skal følges, gode hjelpere som gir heltene råd, og skurker som sitter igjen med svarteper. Eventyret fremstår som en lystig lek der ungene, uansett hva som måtte hende, kan stole på at enden er god til tross for at utgangspunktet virket håpløst.

En god vits trenger aldri å forklares

Men det er en ting som er viktig i følge Hansjörg Hohr, og det er at man ikke overpedagogiserer eventyrerne.

- Eventyret er selvforklarende og mister mye av spensten hvis de hele tiden må forklares.

I følge Hohr er det en uhyre enkel struktur i eventyrene, som sammen med et ganske sammensatt og til tider intrikat meningsinnhold, skaper store rom for personlige tolkninger.

Hohrs råd er å la fortellingen stå på egne ben. Ikke prøv å forklare ungene hva de kan lære av fortellingen, men for all del;

- Hvis barna ønsker å snakke om et eventyr så grip sjansen. Da har man et kjærkomment utgangspunkt for en god samtale, avslutter han.

Av Ulf Grefsgård
Publisert 14. nov. 2012 16:21 - Sist endret 4. des. 2018 14:46