Fanget i språket

99% av befolkningen i Tanzania snakker Kiswahil, men det er engelsk som er undervisningsspråket både i videregående opplæring og høyere utdanning.

colourbox.no

En gammel debatt

Diskusjonen om undervisningsspråket i videregående skole og høyere utdanning har pågått i flere tiår.

Torill Aagot Halvorsen, stipendiat ved Pedagogisk forskningsinstitutt, har koplet den tanzanianske språkproblematikken opp mot bruken av IKT. IKT er under sterk utvikling i Sør, og det råder en oppfatning om at kiswahilitalende akademikeres deltakelse på IKT arenaen ene og alene bør skje på engelsk. Engelsk sees på som bindeleddet for internasjonal kommunikasjon.

Elever og ansatte mesterer ikke engelsken

Torill Aagot Halvorsen mener at IKT kan være nøkkelen til en vitalisering av Kiswahili som undervisningsspråk i Tanzania. Foto: Shane Colvin

 - Problemet er imidlertid at verken lærer eller elever har tilfredsstillende engelskkunnskaper, sier Halvorsen. Studentene ved universiteteter i Tanzania sliter med fagene både i muntlig og skriftlig og de har problemer med å forstå forelesningene, som alle er på engelsk. Universitetets egne rapporter dokumenterer at studentenes læringsutbytte er lavt grunnet kravet om engelsk som undervisningsspråk, men likevel anbefaler de samme rapportene å fortsette med engelsk som undervisningsspråk. Man baserer seg på tesen om at engelsk er IKT- språket globalt. Man fremmer konsekvent standpunkter som forfekter engelsk som eneste språk tanzanianerne kan bruke i IKT sammenheng, et uttrykk som i mine øye er teknologideterministisk. Slike standpunkter ignorerer den nye teknologiens muligheter for lokal tilpasning og utvikling.

Kiswahili mot alle odds

- Desto mer interessant er det derfor å se hvordan studentene og de ansatte ved University of Dar es Salaam, som er er aktive deltakere i IKT-sammenheng, bidrar til å utvikle Kiswahili ved bruk av digital teknologi. Mange av deltakerne i studien leser og skriver Kiswahili når de kommuniserer via digitale medier på samme måten som de kommunisererer i annen hverdagsrelatert virksomhet. De fleste i undersøkelsen bruker Kiswahili i mobilmeldinger og til chat på internet.

- Til tross for myndighetenes vektlegging av engelsk, sier mer enn halvparten av de som var med på undersøkelsen at de leser og skriver mer Kiswahili nå enn de gjorde før de begynte å bruke datamaskiner og internett. Samtidig ser vi at jo mer IKT- erfaring de får, jo større entusiasme får de for Kishwahili i IKT sammenheng, og jo mer eksperimentelle blir de i bruken. 

Det er fullt mulig at IKT er brekkstanga som kan være med på å vitalisere Kiswahili som undervisningsspråk i videregående skole og høyrere utdanning. I så fall er det mot alle odds, avslutter Torill Aagot Halvorsen

Av Ulf Grefsgård
Publisert 30. nov. 2012 16:01 - Sist endret 4. des. 2012 09:59