En språkpolitikk basert på fakta

Kampen mellom bokmål og nynorsk er i stor grad ideologisk, med fare for at man leder oppmerksomheten vekk fra realitetene. Man trenger en mer tall- og faktabasert språkpolitikk, og en debatt der man våger å stille de riktige spørsmålene.

Foto: Colourbox

Tall, fakta og friske spørsmål

I denne "Til ettertanke"- artikkelen setter Kamil Øzerk søkelyset på hvordan vi kan bedre vilkårene for nynorsken.

Fra å være i skriftspråklig flertall, er nynorskskriverne blitt et skriftspråklig mindretall i de tradisjonelle nynorskområdene. I en tid der slagord som "språklig jevnstilthet" har preget den ideologiske debatten, ser man et stadig tydeligere forfall i nynorskbruken på landsbasis blant nyere generasjoner.

Kamil Øzerk er medlem i Norsk språkråd.

 

Les hele artikkelen her (pdf), s 86- 89

 

 

Publisert 29. juni 2012 15:27 - Sist endret 8. juni 2017 14:18