Samiske barns opplæring 1992- 2012

Fra å være et forbudt språk har samisk i de siste tjue årene fått vilkår til å utvikle seg til å være et forvaltnings-, utdannings- og vitenskapelig forskningsspråk.

colourbox.no

Alt i alt en positiv utvikling

I denne "til ettertanke"- artikkelen retter Kamil Øzerk søkelyset mot den samiske opplæringen nå 20 år etter at Samelovens språkregler ble iverksatt. Språkreglene slår fast at norsk og samisk er to likeverdige språk.

Utviklingen er positiv, fastslår Øzerk. Forvaltningsområdet for samiske språk har økt fra seks til ti kommuner, og fylkeskommunene Finnmark, Troms, Nordland Nord-Trøndelag er innlemmet i området. Men arbeidet med å bevare og utvikle de samiske språkene er i følge Øzerk fortsatt et krevende prosjekt.

 

Les hele artikkelen her (pdf), side 88- 90

 

Kamil Øzerk er medlem i Norsk språkråd.

 

Publisert 23. okt. 2012 15:29 - Sist endret 8. juni 2017 14:16