Det spesialpedagogiske feltet - byråkratisk og med lite vekt på elevresultater

Til tross for store offentlige utredninger rundt det spesialpedagogiske støttesystemet og kontinuerlige lovutredninger, preges feltet av byråkratisering, uklar rollefordeling og manglende kvalitet.

Foto: Colourbox

Problemområder

Det er fire områder som i følge Kamil Øzerk skiller seg ut

  • Byråkratisering og uklar rolle- og myndighetsfordeling.
  • Svak kvalitet på og manglende innretning av utdanningstilbudene.
  • Lovverkets uklarhet.
  • Kvalitetsfokusering i og resultatoppnåelse av spesialundervisningen og den spesialpedagogiske hjelpen som gis.

Men det finnes løsninger og Øzerk fremmer flere forslag til tiltak.


Les hele artikkelen her (pdf), s. 77- 80

 

Publisert 25. apr. 2012 17:55 - Sist endret 8. juni 2017 14:21