Tar internasjonal føring med nytt blikk på kunnskap og læring

En frisk vinkling på elevers læring er i ferd med å sette Institutt for pedagogikk på det internasjonale forskningskartet. - Vi blir stadig oftere kontaktet av miljøer rundt om i verden, sier en fornøyd Ola Erstad.

Foto: Alex Tufte

”Lærende liv” – en ny måte å se læring på

- Enkelt forklart prøver vi å se på læring i en bredere sammenheng. Vi er interessert i forbindelsen mellom kunskap og læring slik den forekommer både utenfor og innenfor skolen. Vi ser på elevenes liv utenfor skolen og på hvilken måte ”livet” spiller over i det skolefaglige, og vise versa - vi kaller det ”lærende liv”. ”Livet” gir elevene læringsidentitet - dvs. hvordan de velger å se på seg selv som lærende individer. En ung langrennsutøver viste seg å aktivt overføre treningsprinsipper fra idretten over i skolesituasjon. Hun utviklert for eksempel egne treningsprogrammer i fag. Hun gjorde ikke ”lekser”, men hun ”trente”. Hun identifiserte seg selv som ”utøver” også i skolesammenheng.

Professor Ola Erstad ved Institutt for pedagogikk slår an tonen på feltet "Lærende liv". Foto: Cindy Grønsberg

- På samme måte knytter vi læringsidentiteter opp mot det digitale. Digitalinseringen av samfunnet har gått enormt fort. Elevene har en helt enorm tilgang på informasjon, og det utvikles stadig nye måter å kommunisere, skape og dele innhold på. Alt i dette uformelle ”livet” spiller over i skolesituasjonen. Vi kommer ikke utenom det.

Ny bok

Dere har akkurat kommet med en ny bok, ”Identity, Community, and Learning Lives in the Digital Age”. Fortell om den?

Erstad, Ola & Seftone-Green, Juian (2013): Identity, Community, and Learning Lives in the Digital Age, London: Cambridge University Press, ISBN-13: 9781107005914 (hardback)

- Det er en tredelt bok der vi først ønsker å presentere begrepet ”Lærende liv” (Learning Lives) i en internasjonal forskningssammenheng.  Alle artiklene i boka skriver seg inn mot dette begrepet. Så ser vi på metodologi. Feltet er komplekst og vi er nok ikke helt i mål. Kirsten Drotner har blant annet en viktig artikkel om det å følge personer over tid i ulike kontekster - ”prosessuell metodologi”. Til slutt viser vi empirisk materiale fra prosjekter rundt om i verden. Alt fra forskning på svenske ”dataspillere”, til digital historiefortelling i San Fransisco.

Dere har fått med mange tungvektere i boka?

- Helt klart, og det er vi selvsagt kjempefornøyde med. Kirsten Drotner, Jay Lemke, Lynne Chisholm, Julian Sefton-Green, Glynda Hull, Karin Aaronson og Shirley Brice Heat er innflytelserike stemmer. Vel så viktig er det at flere av bidragsyterne er IPED- forskere. Kenneth Silseth og Hans Christian Arnseth tar for seg sammenhengen mellom læring og identitet, Øystein Gilje skriver om unge filmskapere, kreativitet og identitet og hvordan filmskaping på fritiden danner et læringsløp frakoblet skolen, og selv har jeg en artikkel med Sefton-Green om sammenhenger mellom skole og hverdagsliv i en digital tidsalder.

- Alle har noe faglig å tilføre og alle artiklene er viktige fordi de utdyper og skaper forståelse av hva vi mener med ”Lærende liv”.

Et nytt fokus

Hva ønsker dere å oppnå?

- ”Lærende liv” tankengangen bygger på en erkjennelse av at skolen er veldig systemorientert. Der er mye organisasjon - planer, evalueringer, osv, osv, og man glemmer lett eleven som individ i en bred sammenheng. Vi tror det vil utløse kloke utdanningspolitiske beslutninger når man på sikt får et fastere grep på koplingene mellom livet i og utenfor skolen. Der skal prosjektet komme med bidrag.

Av Ulf Grefsgård
Publisert 30. apr. 2013 16:52 - Sist endret 16. aug. 2018 11:10