Nye metoder for læring med IKT

Etter 20 års datasatsing i norsk skole, er det fremdeles store muligheter for å utnytte teknologi bedre i undervisningssammenheng. - Pedagogisk bruk av IKT i skolen har et enormt potensiale, mener forsker Ingeborg Krange ved Institutt for pedagogikk.

Foto: Kaja Swensen

Krange leder MIRACLE, et tverrfaglig forskerteam ved Universitetet i Oslo. Forskerteamet bruker ny teknologi til å løse klassiske læringsutfordringer i skolen. Fokuset er på læring i naturfag.

- Det er læring som er viktig. PCer, apper og sosiale medier er bare verktøy vi bruker for å utvikle nye metoder for bedre læring, sier Krange.

Læring med ipod

Forskerteamet samarbeider med Teknisk Museum og firmaene Storm Studio og CoDesign  om hvordan teknologi kan knytte undervisning i skolen og opplevelser på museet tettere sammen.

Ingeborg Krange er prosjektleder for MIRACLE - Mixed Reality Interactions across Contexts of Learning. Foto: Lin Stensrud

Ved hjelp av ipod kan elevene for eksempel filme det de opplever på museet og ta med tilbake til klasserommet. - Læreren kan velge noen filmer som vises for hele klassen. Dermed er det elevenes opplevelser som blir utgangspunkt for diskusjon og læring. I dagens undervisning er det som regel tvert om. Det meste starter med at læreren viser hva elevene senere skal gjøre, sier Krange.

Lettere å forstå sammenhenger

32 elever fra Fyrstikkalleen videregående skole har deltatt i prosjektet som drives av forskerne i MIRACLE og Teknisk Museum. - I dag sliter elever i den norske skolen med å forstå naturfaglige begreper og sammenhenger mellom dem. Det er utfordrende å finne innganger til naturfag som engasjerer. Teknologien gir på den ene siden elevene muligheten til å jobbe med pensum på en ny måte. På den andre siden skaper den rom for diskusjon og tilbakemeldinger mellom elevene og mellom lærer og elever. Bruk av teknologi i undervisningssammenheng skaper på denne måten et grunnlag for bedre faglig forståelse av naturfaglige fenomener, forteller Krange.

Teknologisk kunnskapslager

MIRACLE-teamet har vært involvert i design og utvikling av den nye energiutstillingen EnergiTivoli på Teknisk Museum. Et besøk på denne utstillingen er en sentral aktivitet i læringsopplegget som MIRACLE prøver ut. Foto: Kaja Swensen

MIRACLE har laget et slags teknologisk kunnskapslager og kommunikasjonsrom. Her kan elevene lagre den elektroniske kunnskapen og dermed gjøre kunnskapen relevant over et lengre tidsrom og i ulike sammenhenger. - Stramme tidsskjemaer er en av de store utfordringene i undervisningssammenheng. I skolen går en sjelden tilbake i tid og reflekterer over tidligere lærdom. Dermed forsvinner mye av elevenes kunnskap. Ny teknologi kan gjøre det lettere å sette sammen ny og gammel kunnskap til en helhet, forteller Krange.

Tverrfaglighet nødvendig

Det er et svært tverrfaglig team som samarbeider i dette prosjektet. Hva oppnår dere med det?

-Tverrfaglighet er en forutsetning for å lykkes i et prosjekt som MIRACLE. Forankret i læringsforskning designer vi situasjoner der elever eksponeres for ulike aktiviteter der de arbeider med begreper. Dette er både analoge og digitale løsninger. Her er læringsforskere avhengige av interaksjonsdesignere og folk som kan jobbe frem gode IKT-løsninger. Lærere og museumsansatte har bidratt med kontekstspesifikk kunnskap, og har spilt en sentral rolle sammen med elever i flere forsøksperioder.

-På denne måten sår vi grunnen for nye læringsopplevelser i skolen og i vitensentre, avslutter Krange.

Se film om MIRACLE-prosjektet:

 

Av Øyunn Syrstad Høydal og Kari-Anne Ulfsnes
Publisert 26. juni 2013 14:15 - Sist endret 14. aug. 2019 12:55