Barn med autismespekterforstyrrelser (ASF) - en barnegruppe som fortjener større oppmerksomhet

Til tross for at internasjonale undersøkelser og enkelte forskere og forskermiljøer i Norge har dokumentert at tidlige, intensive og langvarige kvalifiserte tiltak gir positive resultater, har vi ikke kvalitetssikrende bestemmelser for trening og opplæring av barn med ASF

colourbox.no

Disse barna kan utvikle seg godt

Autismespekterforstyrrelser (ASF) omfatter forstyrrelsene autisme, gjennomgripende utviklingsforstyrrelse noe annet ikke spesifisert (atypisk autisme) og Aspergers syndrom. Øzerk stiller i denne "til ettertanke" artikkelen spørsmål ved oppfølgingen av barn med denne diagnosen.

I følge Øzerk har vi ikke kompetansekrav og heller ikke noe særlig videreutdanningstilbud (unntak NTNU) eller sertifiseringskurs for de lærerne, spesialpedagogene, vernepleiere eller andre aktuelle yrkesgrupper som jobber med disse barna. I dag kan nesten hvem som helst tildeles oppgaven og jobbe med denne barnegruppen og på hvilken som helst måte.

Kvalifiserte tiltak

Det er mye man kan oppnå gjennom kvalifiserte tiltak. Øzerk konkluderer med at dette er en barnegruppe som fortjener langt større oppmerksomhet enn den får idag.

 

Les hele artikkelen her (pdf) s. 84-85

 

Publisert 13. feb. 2013 17:12 - Sist endret 8. juni 2017 14:25