På tide at vi snakker om grunnleggende kunnskaper

Grunnleggende ferdigheter i lesing er ikke tilstrekkelig for å forstå innholdet i en tekst. Det er på tide at vi også snakker om de kunnskapene som må ligge til grunn for forståelsen.

colourbox.no

Hva om man ikke kan noe særlig om trekkfugler og ulike fiskeslag?

Etter å ha analysert nasjonale leseprøver i en årrekke argumenterer Øzerk for at elevenes prøveresultater vel så mye kan koples til deres grunnleggende faktakunnskaper og kunnskaper om omverdenen. Man kan ikke ta det for gitt at elevene kan anvende kunnskap, foreta analyser og synteser og reflektere over noe hvis de ikke allerede sitter på grunnleggende kunnskap. De skolene og lærerne som legger vekt på at slik grunnleggende kunnskaper er på plass, vil i følge Øzerk erfare at elevene leser med bedre innholdsforståelse og presterer bedre både i skolehverdagen og på nasjonale prøver.
 

Les hele artikkelen her (pdf), s. 88- 90

 

Publisert 2. okt. 2013 16:50 - Sist endret 8. juni 2017 14:24