Forskningsarrangementer - Side 8

Tid og sted: 29. mai 2013 10:1515:00, Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern, Universitetet i Oslo

Zehlia Babaci-Wilhite vil forsvare sin avhandling for graden dr.philos.

onsdag 29. mai 2013.

Avhandlingens tittel er:

Local Languages in Schooling as a Right in Education: A Case Study of Curriculum Reform in Zanzibar.

Tid og sted: 14. mai 2013 09:1511:00, Room U35, Helga Engs hus

The research group CLEG welcomes you to an open lecture with Professor Helen Gunter, Manchester University, UK.

Tid og sted: 7. mai 2013 12:1514:00, Room 265, Helga Engs hus

Presenter: Jaako Kauko, University of Helsinki

Tid og sted: 3. mai 2013 10:0012:00, Room 231, Helga Engs hus

Presenter: Professor Silvia Gherardi, University of Trento

Tid og sted: 2. mai 2013 10:0012:00, 231 Helga engs hus

Presenter: Professor Ulrike Felt, University of Vienna

Tid og sted: 16. apr. 2013 12:1514:00, 231, Helga Engs hus

Presenter: Klemen Miklavic

Tid og sted: 21. mars 2013 12:1516:00, Auditorium 1, Helga Engs hus, Blindern, Universitetet i Oslo

Leila Eve Ferguson vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

torsdag 21. mars 2013.

Avhandlingens tittel er:

Making sense of multiple texts: An investigation into epistemic beliefs and multiple-text comprehension when students read about controversial science topics.

Tid og sted: 20. mars 2013 13:0015:00, Room U36 Helga Engs building

Seminar with Professor Steven Brint, University of California - Riverside

Tid og sted: 19. mars 2013 13:3015:30, 233, Helga Engs hus

Seminar with Professor Steven Brint from University of California, Riverside

Tid og sted: 19. mars 2013 13:1514:00, Room U36, Helga Engs hus

Guest lecture with Professor Roger Säljö, University of Gothenburg.

Tid og sted: 19. mars 2013 09:3010:15, Room U36, Helga Engs hus

Open lecture with post.doc Øystein Gilje, Department of Educational research

Tid og sted: 18. mars 2013 11:0012:15, Room U36, Helga Engs hus

Guest lecture with Professor Carey Jewitt, Institute for Education, University of London.

Tid og sted: 15. mars 2013 09:3012:00, Auditorium 2, Helga Engs hus

Professor James A. Banks on why nation-states need to construct novel ideas about citizenship and citizenship education that accommodate new population groups but also foster national unity.

Tid og sted: 14. mars 2013 12:1516:00, Auditorium 2, Kristine Bonnevies hus, Blindern, Universitetet i Oslo

Kenneth Silseth vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

torsdag 14. mars 2013.

Avhandlingens tittel er:

Constructing learning dialogically; learners, contexts and resources. Exploring how students and teachers participate in game-based learning and digital storytelling in educational settings.

Tid og sted: 4. mars 2013 12:1516:00, Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern

Eva Bjerkholt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

mandag 4. mars 2013.

Avhandlingens tittel er:

Åpning av lukkede rom. En kvalitativ studie av innholdet og dialogene i veiledningssamtaler mellom nyutdannede lærere og lokale veiledere.

 

Tid og sted: 1. mars 2013 12:1516:00, Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern, Universitetet i Oslo

Ratib Lekhal vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

fredag 1. mars 2013.

Avhandlingens tittel er:

The relationship between children's attendance in Norwegian childcare centers and language and behavioral development during early childhood.

Tid og sted: 1. mars 2013 12:1514:00, 265, Helga Engs hus

Presenter: Professor Henk Schmidt (Erasmus University Rotterdam)

Tid og sted: 20. feb. 2013 12:1516:00, Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern

Monica Johannesen vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

onsdag 20. februar 2013.

Avhandlingens tittel er:

The Sociomateriality of Teaching. Virtual Learning Environments in Teaching Practice.

 

Tid og sted: 7. feb. 2013 09:0010:45, Room 231 Helga Engs hus

Professor Margunn Aanestad, Department of Informatics, University of Oslo, on "Design in use: ICT as epistemic objects in hospitals"

Tid og sted: 16. jan. 2013 13:1515:00, InterMedia, møterom Infra (Forskningsparken, bygning 2, nivå 3)
Tid og sted: 15. jan. 2013 14:1516:00, Room 234, Helga Engs House

The research groups FALK invites to an open guest lecture with Isa Jahnke, on the topic "Digital didactics".

Tid og sted: 17. des. 2012 12:1516:00, Auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern, Universitetet i Oslo

Brit Bolken Ballangrud vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

mandag 17. desember 2012.

Avhandlingens tittel er:

Kompetanseutvikling som styringsmiddel i videregående skole. En institusjonell analyse av hvordan kompetanseutvikling formes i en lokal kontekst.

Tid og sted: 14. des. 2012 12:1516:00, Helga Engs hus, Auditorium 1,Blindern, Universitetet i Oslo

Åste Marie Mjelve Hagen vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

fredag 14. desember 2012.

Avhandlingens tittel er:

Lesing i kunnskapssamfunnet. En kvantitativ og kvalitativ undersøkelse av studenters strategiske lesing av multiple tekster.

Tid og sted: 14. des. 2012 12:1516:00, Wilhelm Bjerknes hus, auditorium 1,Blindern, Universitetet i Oslo

Ola Johan Sjøbakken vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

fredag 14. desember 2012.

Avhandlingens tittel er:

Elevsamtalen som jevnlig dialog i et aksjonsforskningsperspektiv.

Tid og sted: 30. nov. 2012 12:1516:00, Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern, Universitetet i Oslo

Torill Aagot Halvorsen vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

fredag 30. november 2012.

Avhandlingens tittel er:

Fanget i språket? IKT og språkvalg i tanzaniansk høyere utdanning - en revitalisering av kiswahili? En studie utført ved Universitetet i Dar es Salaam..