Forskningsarrangementer - Side 7

Tid og sted: 28. mai 2014 12:15, Auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern, Universitetet i Oslo

Jan Arild Dolonen vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

onsdag 28. mai 2014.

Avhandlingens tittel er:

Collaborative design and use of digital learning resources. Analysing the processes and products of collaborative design and computer-supported collaborative learning scenarios in education.

Tid og sted: 13. mai 2014 12:1514:00, Room 231 Helga Engs Hus

Presenter in this seminar is Dr. Ivan Pavlutkin, National Research University, Russian Federation.

Tid og sted: 5. mai 2014 16:1519:00, Auditorium 2, Helga Engs hus

En faglig sosial kveld på institutt for pedagogikk

Tid og sted: 5. mai 2014 12:15, Auditorium 1, Helga Engs hus, Blindern, Universitetet i Oslo

Edel Karin Kvam vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

mandag 5. mai 2014.

Avhandlingens tittel er:

Pedagogiske samtaler. En kvalitativ studie av lærersamarbeid i norsk grunnskole.

Tid og sted: 25. apr. 2014 12:1514:00, Helga Engs hus, U35

Åpen forelesning med professor Gert Biesta, University of Luxembourg

Tid og sted: 25. apr. 2014 10:1511:45, U35 Helga Eng's building

The resaerch group FALK is proud to present this seminar by professor Silvia Gherardi.

Tid og sted: 24. apr. 2014 13:0015:30, Undervisningsrom 3, Georg Sverdrups hus

Seminar with Professor Gert Biesta, University of Luxemburg

Tid og sted: 24. apr. 2014 12:15, Auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern, Universitetet i Oslo

Anne Mette Bjørgen vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

torsdag 24. april 2014.

Avhandlingens tittel er:

 

Digitale praksiser i samspill mellom kontekster: En undersøkelse av 9 – 13 åringers bruk, opplevelser og fortolkninger av digital teknologi i overganger mellom skole og fritid.

Tid og sted: 8. apr. 2014 12:1514:00, 233 Helga Engs Hus

Presenter in this seminar is Vidar Grøtta from the HEIK resaerch group at the Department of Educaion, UiO

Tid og sted: 5. mars 2014 10:1513:30, INFRA, Forskningsparken

This seminar explores recent research on cognitive, social, and practice aspects of creativity in three different disciplines: art making, filmmaking, and art interpretation. The seminar is the first of several InterMedia and Transaction research group collaborations on events for 2014 with this research theme.

Tid og sted: 27. feb. 2014 09:0016:30, Auditorium 1, Helga Engs hus

What are the current challenges for the further development fo higher education and research in the Western Balkans?

This and related questions will be addressed on Thursday when partners and invited guests meett up in Oslo for the final conference of a research project on the Western Balkans funded through the Norglobal programme in the Norwegian Research Council.

Tid og sted: 24. feb. 2014 12:1514:00, U35 Helga Engs Hus

Presenters are Agnete Vabø from NIFU and Daniel Houben from RWTH Aachen.

Tid og sted: 20. feb. 2014 12:1516:00, Auditorium 2, Helga Engs hus

I dag angripes fellesskolen fra flere hold. Skolens kunnskapsgrunnlag problematiseres samtidig som nasjonsbygging kritiseres for å være kulturelt monolittisk. Hvilke implikasjoner har denne kritikken for læreplan, fag og skole? Og hva skal skolen være i globaliseringens tidsalder?

Tid og sted: 18. feb. 2014 12:1514:00, 231 Helga Engs Hus

Presenter is dr. Jennifer Olson from the Department of Education, UiO.

Tid og sted: 31. jan. 2014 12:15, Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern, Universitetet i Oslo

Anne Mette Stabel vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

fredag 31. januar 2014.

Avhandlingens tittel er:

Visjoner og vilkår. Om steinerskolens utvikling i Norge fra 1926-2004.

Tid og sted: 30. jan. 2014 12:15, Auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern, Universitetet i Oslo

Liv Torunn Eik vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

torsdag 30. januar 2014.

Avhandlingens tittel er:

Ny i profesjonen. En observasjons- og intervjustudie av førskolelæreres videre kvalifisering det første året i yrket.

Tid og sted: 29. jan. 2014 12:00, Rom: INFRA, forskningsparken

In this talk, "Serious Play vs Serious Games",  Eric Sanchez presents an overview of different national an international research projects based on the design and uses of digital epistemic games, which he describes as playful situations designed with digital technologies that intend to foster epistemic interactions for learners.

Tid og sted: 19. jan. 2014 11:0020. jan. 2014 20:00, Auditorium 1, Helga Engs hus

Forskergruppa "Samfunnsrettet pedagogikk" ved Institutt for Pedagogikk inviterer i samarbeid med Norsk hjemme- undervisningforbund (NHUF) til internasjonal konferanse om hjemmeundervisning. Forskning, norske erfaringer og hjemme- undervisning internasjonalt.

Tid og sted: 15. jan. 2014 13:1515:00, Room 595 Helga Engs hus

Presenter in this semiar is professor Franziska Trede from Charles Sturt University, Australia.

Tid og sted: 3. des. 2013 12:1514:00, 233, Helga Engs hus

This seminar, presented by Peter Maasen, will discuss the way in which the university’s social contract is interpreted, criticized and renewed especially in Europe and the USA.

Tid og sted: 18. okt. 2013 12:15, Auditorium 1, Kristine Bonnevies hus, Blindern, Universitetet i Oslo

Crina Damsa vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

fredag 18. oktober 2013.

Avhandlingens tittel er:

Knowledge Co-construction and Object-oriented Collaboration. A Study of Learning through Collaborative Construction of Knowledge Objects in Higher Education.

Tid og sted: 16. okt. 2013 13:0014:40, Seminar room Infra, Department of Education, Gaustadallen 21, Forskingsparken

InterMedia research group is proud to announce an open, invited guest lecture by Professor Gerry Stahl from College of Information Science and Technology, Drexel University, USA.

Tid og sted: 3. okt. 2013 16:1517:30, The Science Library, Vilhelm Bjerknes hus, Blindern

Speaker: Professor Hansjörg Hohr, Department of Education

Tid og sted: 27. sep. 2013 10:1515:00, Auditorium 1, Helga Engs hus, Blindern, Universitetet i Oslo

Anders McDonald Sookermany vil forsvare sin avhandling for graden dr.philos.

fredag 27. september 2013.

Avhandlingens tittel er:

On Developing (Post)modern Soldiers - An Inquiry into the Ontological and Epistemological Foundation of Skill-Acquisition in an Age of Military Transformation.

Tid og sted: 27. sep. 2013 09:4517:00, Forskningsparken

At this closing conference for the CONTACT project (Communicating Organizations in Networks of Art and Cultural Heritage Technologies), approaches to engaging young people through media and meaning making are the focus of a full day of presentations.