English version of this page

Disputas: Natalia Latini

Master Natalia Latini ved Institutt for pedagogikk vil forsvare sin avhandling "Reading in Limbo: Caught in Transition between Paper and Digital Texts." for graden Philosophiae Doctor (ph.d.).

Foto av Natalia Latini.

Natalia Latini (foto: S. Colvin/ UiO).

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Emeritus Paul van den Broek, Leiden University, Nederland
  • 2. opponent: Associate Professor Rakefet Ackerman, Israel Institute of Technology, Israel
  • Komitéleder: Professor Veslemøy Rydland, Institutt for pedagogikk, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Line Wittek, Institutt for pedagogikk, Universitetet i Oslo

Veiledere

Sammendrag

Har det noen betydning for leseforståelsen om man leser på skjerm eller papir? De tre eksperimentelle studiene i denne avhandlingen har undersøkt potensielle forskjeller i prosessering og forståelse når studenter i høyere utdanning leste identiske papirbaserte eller digitale tekster.

Den første og andre studien i avhandlingen viste indirekte fordeler av å lese på papir. Studie I viste at deltakerne som hadde lest tekstene på skjerm brukte mer tid på å lese da de ble bedt om å forestille seg at de leste til en eksamen enn da de ble bedt om å lese for moro skyld, mens papirleserne skrev lengre svar etter å ha lest til eksamen enn for moro skyld. Økningen i tekstproduksjon som oppsto blant deltakerne som hadde lest på papir var med på å forbedre deres tekstforståelse. En lignende indirekte positiv effekt ble ikke funnet for deltakere som leste digitalt. Dette kan bety at lesing på papir gjør det lettere å tilpasse seg formålet med lesingen på en måte som er gunstig for leseforståelsen.

Studie II viste ved bruk av øyebevegelsesdata at deltakere som leste på papir gjorde en større innsats for å integrere informasjon fra tekst og illustrasjon i en illustrert tekst. Denne økningen i integrerende prosessering forbedret tekstforståelsen til deltakerne som leste på papir, mens en lignende indirekte effekt ikke ble funnet hos skjermleserne. Ut fra dette så det ut som at deltakerne som leste på papir prosesserte innholdet i dokumentet på en grundigere måte enn de som leste digitalt.

I Studie III viste tenkte-høyt-protokoller at det ikke var noen forskjeller i prosesseringen av teksten på tvers av lesemedium. Det var heller ingen forskjeller mellom tekstforståelsen til deltakerne som leste teksten på skjerm og de som leste den på papir, og studien fant dermed at de to lesemediene var likeverdige.

Alt i alt viste studiene i denne avhandlingen blandede resultater når det gjelder betydningen av lesemedium for leseprosessen og leseforståelsen. Resultatene antyder at det ikke er gjennomgående ulemper ved å lese digitalt for voksne, men at visse indirekte fordeler av å lese på papir likevel kan gjøre papirlesing mer hensiktsmessige for noen typer lesesituasjoner.

Publisert 24. nov. 2022 13:21 - Sist endret 24. nov. 2022 15:00