IKT og læring: Hva vi trodde og hva vi vet nå

På Digitaliseringsfestivalen forteller Ingeborg Krange om høyrøstede visjoner og stillferdig læringsforskning.

Foto: Anthony Perritano

Endrer digitalisering egentlig alt? Lærer vi bedre? Skjønner vi mer? Hva skjer med klasserommet? Trenger vi lærerne?

I dette foredraget forteller Ingeborg Krange om 15 år med høyrøstede visjoner og stillferdig læringsforskning.

Du får også en snikkikk inn i et nyskapende forskningsprosjekt hvor læringsforskere, informatikere, museumsfolk og informasjonsarkitekter samarbeider med elever og lærere om å lage en læringsomgivelse for naturfag, som skal ta i bruk det forskerne vet om IKT og læring.

Med dette som bakteppe byr foredraget opp til refleksjoner rundt fremtidens læring med IKT.

Velkommen!

Publisert 8. des. 2011 10:22 - Sist endret 16. okt. 2015 12:39