Etter 22.7: Til ungdommen - Oppvekst og politisk danning i det flerkulturelle Norge

Hvordan er det å vokse opp i et flerkulturelt Norge? Pedagogisk forskningsinstitutt belyser temaet "oppvekst og skolegang i lys av 22. juli den 19. november.

Skolen etter 22.7: Medborgerskap og politisk danning?

Ved professor og Instituttleder ved pedagogisk forskningsinstitutt, Ola Stafseng.

Vi har en del erfaringer og innsikter om noen tilstander og ”glemte sammenhenger” i samfunnsvitenskap og pedagogikk, der agendaene for medborgerskap og politisk danning har blitt liggende igjen i historien, eller forsvunnet ut av skole og pedagogikk.

Det er naturlig for meg å hente fram igjen sentrale historiske bidrag, og vise hva de kan reaktualisere, med ungdom, utdanning og ungdomspolitikk som hovedkontekst.

Vi bør ha for øye at ABB’s handlinger har mange trekk av et ungdommelig prosjekt, som også påminner oss om at danning i sin ytterste konsekvens dreier seg om selv-danning, og at dette dreide seg om et attakk på en grunnleggende arena for politisk danning.

Til ungdommen: Oppvekst i det flerkulturelle Norge

Ved Øystein Gilje, post doc, pedagogisk forskningsinstitutt, UiO.

Med utgangspunkt i et pågående forskningsprosjekt i Groruddalen ledet av professor Ola Erstad, belyser Øystein Gilje hvordan barn og unge må skaper seg en lærende identitet ved skolestart og senere ved utdanningsvalg og karriereveier. Oppvekst og utdanning i et flerkulturelt Norge gir spenninger mellom majoriteter og minoriteter.

Den andre delen av lørdagens forelesning er derfor en ”Oslo-forelesning”. Om hvordan det er for minoriteter å håndtere krav og tildelte roller som lærende individer i majoritetens utdanningssystem.

Publisert 17. nov. 2011 12:37 - Sist endret 19. okt. 2017 09:50