Åpen forelesning: Fuelling the desire for the democracy - On the need for world-centred education

Åpen forelesning med professor Gert Biesta, University of Luxembourg

Gert Biesta, University of Luxembourg

Om forelesningen

Professor Gert Biesta`s forelesning vil tematisere skole, utdanning og demokrati i vår tid. Forelesningen er del av UV og IPEDs markering av Grunnlovsjubileet 1814-2014.

Gert Biesta er professor i Educational Theory and Policy og leder Institute of Education and Society ved University of Luxembourg.

Publisert 26. mars 2014 12:19 - Sist endret 7. mai 2014 15:54