Åpent seminar - “Experiences with Learning Outcomes in the UK - Policy and Practise”

I forbindelse med det forskningsrådsfinansierte prosjektet ”Learning about Quality” (LEAQ) , inviterer forskergruppa HEIK (Higher Education: Institutional dynamics and knowledge cultures) til et miniseminar om læringsutbytte.

Bakgrunn

Utdanning 2020 - forprosjektet ”Learning about Quality” (LEAQ) har til hensikt å identifisere sentrale perspektiver på læringsutbytte i høyere utdanning, og hvordan ulike perspektiver kan operasjonaliseres. Prosjektet har også som ambisjon å gi en vurdering av hvorvidt ulike perspektiver på læringsutbytte er reflektert i tilgjengelige data om norsk høyere utdanning.

Temaet for seminaret er hvilke erfaringer man i Norge kan høste fra Storbritannia hvor spørsmål knyttet til læringsutbytte har en lengre historikk.

Lee Harvey

Innleder på seminaret er Professor Lee Harvey. Harvey har bred forskningserfaring knyttet til arbeid medkvalitet og læring i høyere utdanning, og har publisert en lang rekke artikler om tematikken.

Seminaret har ikke påmelding, og er åpent for alle interesserte.

Organizer

HEIK
Published Oct. 7, 2011 12:25 PM - Last modified Mar. 28, 2012 2:22 PM