Boklansering: Literacy practices in late modernity

Ny bok fyller kunnskapshull og bygger bro mellom motsetningene i dagens skoledebatt. Velkommen til lanseringseminar på Litteraturhuset!

Forskningssenteret InterMedia og forskergruppene CHANGE og TransAction ved Utdanningsvitenskapelig fakultet, Universitetet i Oslo, har gleden av å ønske velkommen til lanseringsseminar for boken Literacy practices in late modernity: Mastering technological and cultural convergences.

På lanseringsseminaret vil professor Roger Säljö, førsteamanuensis Hans Christian Arnseth og noen av forfatterne diskutere hvordan boken flytter vår forståelse av læring og hva slags betydning dette har for fremtidens skole.

Les mer om boken!

Lanseringseminaret er åpent for alle interesserte, og deltakelse er gratis. Velkommen!

Program

Kommentarer

Forfatterinnlegg

  • Terror - dataspill - literacy: Prof. emeritus Svein Østerud, InterMedia, UiO
  • Mediepraksiser og kunnskapsbygging: Prof. Ola Erstad, Pedagogisk forskningsinstitutt, UiO

Møteleder: Per Hetland, senterleder ved InterMedia

 

 

Publisert 2. feb. 2012 12:39 - Sist endret 17. juni 2021 23:29