Autisme og pedagogikk 2014- “What can we learn from neuroscience, medical, health research and promising practices”

Forskergruppa HUMDIVEd gjentar suksessen fra i fjor og ønsker velkommen til et nytt spennende dagsseminar om autisme og pedagogikk.

colourbox.no

Program

08:00- 09:00 Kaffe i foajeen foran AUD 2

09:00- 09:15 Prof. Kamil Øzerk, Universitetet i Oslo

  • Hvorfor “Autisme og pedagogikk?”

09:15- 09:45 Dr. Pål Surèn, Norsk folkehelseinstitutt

  • "Autismespekterforstyrrelser - forekomst og diagnosepraksis i Norge" & "Risikofaktorer for autiske

09:45- 10:45 Prof. Karen Pierce, UC San Diego

  • "Understanding the early social and neurofunctional profile of toddlers with ASD"

10:45- 11:00 Kaffepause

11:00- 12:00 Prof. Eric Courchesne, UC San Diego

  • "Autrism begins in prenatal life - from second trimester cell cycle defects to early diagnostic and prognostic signatures"

12:00- 12:45 Lunsj med mulighet for kjøp av mat i kafeteriaen.

12:45- 13:15 Ph.d. Jørn Isaksen, Institutt for klinisk medisin

  • "Autisme - epidemiologi og behandling"

13:15- 13:40 Seniorrådgiver Meral Øzerk, Statped

  • "PECS - Picture Exchange Communication System i praksis"

13:40- 14:05 Forsker Gro Åasen, Statped

  • "Alternativ og supplerende kommunikasjon ved bruk av taktile planer og symboler for barn og unge med blindhet og autismevansker"

14:05- 14:30 Stipendiat Anders Nordahl Hansen, Universitet i Oslo

  • "Måling av språk hos barn med ASF"

14:30- 15:00 Kaffe og fruktpause i foajeen.

15:00- 15:30 Prof. Svein Eikeseth, Høgskolen i Oslo og Akershus

  • "Erfaringer med tidlig intensiv opplæring basert på anvendt aterdsanalyse (TIOBA)"

15:30- 15:55 Spørsmål og kommentarer

15:55- 16:00 Prof. Kamil Øzerk

  • Avslutning

Arrangør

HUMDIVEd
Publisert 4. juni 2014 15:00 - Sist endret 5. juni 2014 11:18