Jubileumsseminar i anledning professor Britt Ulstrup Engelsens 70 års dag: Læreplan, skole og fag; har fellesskolen en fremtid?

I dag angripes fellesskolen fra flere hold. Skolens kunnskapsgrunnlag problematiseres samtidig som nasjonsbygging kritiseres for å være kulturelt monolittisk. Hvilke implikasjoner har denne kritikken for læreplan, fag og skole? Og hva skal skolen være i globaliseringens tidsalder?

Britt Ulstrup Englsen. Foto: Institutt for pedagogikk

 

 

 

 

Program

 

1215: Velkommen ved professor Jorunn Møller, leder av forskergruppen CLEG

1230: Innlegg ved tidligere student Martine Løkholm, Utdanningsforbundet:

  • Læreplanarbeid i lys av nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk

1300: Innlegg ved førsteamanuensis Kirsten Sivesind, Universitetet i Oslo:

  • Skole, kunnskap og fag - fra en læreplanhistorisk synsvinkel

1330: Pause

1400: Innlegg ved professor Tomas Nordahl, Høyskolen i Hedmark:

  • Fellesskolen som samfunns- og identitetsbyggende institusjon

1430: Innlegg ved professor Ulf Lundgren, Uppsala Universitet:

  • Den senmoderna skolan

1500: Diskusjon innledes ved dekan Berit Karseth og ledes av universitetslektor Azita Afsar

1530: Avslutning ved professor Ola Stafseng, leder ved Institutt for pedagogikk

Arrangør

Forskergruppa CLEG
Publisert 16. jan. 2014 11:54 - Sist endret 20. feb. 2014 15:09