"On Humantiy in Dark Times" - et seminar om Hannah Arendt

Institutt for pedagogikk og Norsk senter for menneskerettigheter, med støtte fra Goethe-Instituttet, inviterer til et seminar om arbeidet til den tysk-amerikanske politiske tenkeren Hannah Arendt (1906-1975).

© Hannah Arendt Bluecher Literary Trust og Jerome Kohn

Om seminaret

Seminaret vil utforske Hannah Arendts essay «On Humanity in Dark Times» (1960), og blant annet analysere mulige sammenhenger med dagsaktuelle hendelser og konflikter, og om denne innsikten kan bidra til ny forståelse av både Arendts tekst og situasjonen i dag.

Essayet handler om Arendts sin leting etter svar på spørsmålet om hvordan vi kan forbli menneskelige, selv i «mørke tider».

Dette gjøres ved å lese essayet stegvis, i vekselsvis med grundige diskusjoner på tvers av profesjoner og institusjoner, hvor vi åpner for tverrfaglighet, og tenkning og kommunikasjon mellom likeverdige. Lesemetoden er laget for å fremheve mangfold, mot, ansvarsfølelse og dømmekraft.

Det stilles ingen krav til tidligere kjennskap til Arendt og alle er velkomne.

Seminaret ledes av Fred Dewey (Los Angeles og Berlin), Wolfgang Heuer (Freie Universtität Berlin) & Helgard Mahrdt (Universitetet i Oslo).

Program

  • Første del: Torsdag, kl. 15 til 19
  • Andre del: Fredag, kl. 9 til 12. Lunsj for alle deltakere i Helga Engs Hus.
  • Tredje del: Fredag, kl. 13 til 16. Middag.


NB! Seminaret vil foregå på engelsk.

Deltakelse er gratis. Det bestilles lunsj.

Publisert 11. sep. 2014 15:27 - Sist endret 30. juni 2021 16:15