Åpent seminar: "Flyktninger og Europa: Dilemma eller vendepunkt?"

Den aktuelle flyktningeproblematikken har en juridisk, etisk og ikke minst en politisk og praktisk side. Flyktningestrømmen til Europa påkaller humanitet og solidaritet. Slik berører den Europas selvbilde.

Foto: Forskergruppa HumStud

Flyktningestrømmen er ikke bare en uventet situasjon som stiller krav til nytenkning. Den skaper også spenninger. Og den åpenbarer eksistensielle dimensjoner ved det å være menneske. Med Helgard Mahrdts foredrag «Flyktninger og Europa. Dilemma eller vendepunkt?» og Walid al-Kubaisis kommentar inviterer vi til debatt om hvordan kommende generasjoner kan skape en human framtid.

Program

16.15 - 16.20: Kort intro, Prof. Torill Strand, Institutt for Pedagogikk

16.20 - 17.00: “Flyktninger og Europa. Dilemma eller vendepunkt?” Helgard Mahrdt

17.00 - 17.15: Kommentar, Walid al-Kubaisi

17.15 - 18.00: Diskusjon

NB! Seminaret etterfølges av en uformell mottakelse, der vi deler vin, mat og hyggelig prat.

Om Helgard Mahrdt

Helgard Mahrdt er statstipendiat tilknyttet institutt for pedagogikk ved Universitetet i Oslo. Foto: privat 

Helgard Mahrdt er litteraturviter og filosof. Hun er Dr. Art. fra Universitetet i Tromsø i 1996 med avhandlingen "Öffentlichkeit,’Gender‘ und Moral. Von G.E. Lessing zu Ingeborg Bachmannn" og cand.phil. i filosofi fra Universitetet i Oslo 2005 med et arbeid om "Phänomenologie des Menschseins.Eine Studie über Hannah Arendts Mit-sein im Horizont von Kant und Heidegger". Mahrdt er statsstipendiat tilknyttet forskergruppen HumStud og nettverk for studier av totaliarisme og demokrati (NEST).

Om Walid al-Kubaisi

Walid al-Kubaisi er en norsk-irakisk forfatter, skribent, sivilingeniør og politisk flyktning, bosatt i Norge.

Walid al-Kubaisi er norsk-irakisk forfatter, skribent, sivilingeniør og politisk flyktning, bosatt i Norge. Foto: privat

Han utga essaysamlingen «Min tro, din myte: islam møter norsk hverdag» i 1996.Andre bokutgivelser er «Sindbads verden» (1997), «Gleden er ikke mitt yrke» (1997), «Halvmånens hemmeligheter» (1998), «Rasisme forklart for barn» (2001) og «Visjonens bok» (2002, i samarbeid med Erling Kittelsen). Al-Kubaisi har skrevet manus til filmen «Frihet, likhet, Det muslimske brorskap» (2010). Han er nå artikkelforfatter og fast skribent i Dag & Tid. Kubaisi mottok Skjerveheim-prisen i 2003 og ble utnevnt til statsstipendiat i 2007.

Publisert 13. okt. 2015 15:58 - Sist endret 16. okt. 2015 12:17