Åpent kveldsseminar: "NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser"

Forskergruppa HUMDIVEd inviterer til faglig sammenkomst over dagsaktuelt tema.

colourbox.no

Program

18:00- 18:05 Prof. Kamil Øzerk, Universitetet i Oslo

  • Åpning av seminaret

18:05- 18:30 Professor Sten Ludvigsen, leder av Ludvigsenutvalget

  • "NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser"

18:30- 18:45 Steffen Handal, leder av Utdanningsforbundet

  • "Utdanningsforbundets syn på utredningens fremtidsvisjoner om norsk skole"

18:45- 19:00 Anne Finborud, leder av Skolenes landsforbund

  • "Slik vurderer Skolenes landsforbund utredningens fremtidsvisjoner om norsk skole"

19:00- 19:10 Pause

19:10- 19:15 Førsteamanuensis Harald Jarning, Institutt for pedagogikk

  • "NOU`ens framtidsskole i lys av et utdanningshistorisk perspektiv"

19:15- 19:20 Førsteamanuensis Kirsten Sivesind, Institutt for pedagogikk

  • "NOU`ens framtidsskole i lys av et komparativt perspektiv"

19:20- 19:25 Professor Kamil Øzerk, Institutt for pedagogikk

  • "NOU`ens framtidsskole i lys av et mangfoldsperspektiv"

19:25- 20:00 Spørsmål fra salen og kommentarer av innledere.Servering: Gratis pizza og brus i foajeen etter seminaret

Ingen påmelding

Arrangør

HUMDIVEd
Publisert 12. nov. 2015 15:10 - Sist endret 13. nov. 2015 10:14