Åpent seminar: IKT og læring innenfor høyere utdanning

Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Oslo og Institutt for grunnskole og faglærerutdanning ved Høgskolen i Oslo og Akershus inviterer til åpent seminar.

Om seminaret

IKT og læring har vokst fram som et viktig satsingsområde innenfor høyere utdanning. Basert på forsøk de siste tre årene reiser vi noen sentrale spørsmål innenfor feltet.

 • Hvordan kan nettbaserte kurs organiseres for å sikre deltakelse og aktiv studentsamarbeid gjennom hele kursperioden?
 • Hvordan kan ulike teknologier støtte interaksjon, samarbeid og læring?
 • Hvordan kan kunnskap fra Participatory Design (PD) brukes for å lære om og å gjennomføre pedagogisk utviklingsarbeid?
 • Hvordan blir sosial tilstedeværelse utfordret i nettbaserte læringsomgivelser, og hvordan endres dialogen mellom lærende når digitale verktøy brukes i kommunikasjon?
 • Til slutt: Internett og nye medier har både blitt en del av vår infrastruktur, en utvidelse av våre kommunikasjonsmuligheter, og samtidig dagligdags og tatt for gitt. Hvordan kan virtuell etnografi brukes til å studere vårt nye kommunikasjonslandskap?

Program

 • 1000-1010 Velkommen ved Per Hetland (UiO)
 • 1010-1040 MOOC: Revolusjon eller evolusjon? Ved Ola Erstad (UiO)
 • 1040-1100 Hvordan designe et nettbasert kurs for å styrke samarbeidslæring og studentaktiviteter? Ved Bård Ketil Engen (HIOA)
 • 1100-1120 Participatory Design: lære om og lære med. Ved Leikny Øgrim (HIOA)
 • 1120-1200 Diskusjon ledet av Morten Flate Paulsen (Campus Nooa)
 • 1200-1300 Lunsj
 • 1300-1320 Teaching in Second Life. By Melissa Hartley (West Virgina University)
 • 1320-1340 Problembasert læring i synkrone digitale omgivelser; Bruk av Second Life og Adobe Connect i læringsaktiviteter. Ved Anders I. Mørch (UiO) og Louise M. Mifsud (HIOA)
 • 1340-1400 Sosiale tilstedeværelse i digitale læringsomgivelser. Ved Monica Johannesen (HIOA)
 • 1400-1420 Pause
 • 1420-1440 Bruken av virtuell etnografi i utforskningen av vårt nye kommunikasjonslandskap. Ved Per Hetland (UiO)
 • 1440-1520 Diskusjon ledet av Anniken Furberg (UiO)
 • 1520-1530 Avslutning ved Leikny Øgrim (HIOA)

 

Publisert 23. apr. 2015 15:58 - Sist endret 23. apr. 2015 16:54