"Utdanningssamfunnet" 50 år

Bakgrunn for temavalg for dette utdanningshistoriske dagsseminaret er at 1965 kanskje er mer enn et år i kalenderrekka i norsk utdanningshistorie.

Jenkadans i skolegården på Nøklevann skole, november 1965. Foto: Osloskolens historie på 1900- tallet, Cappelen Damm

1965

1965 er året da Høyre la fram en egen utredning om Utdannelsessamfunnet. Det er også året da de store utvalgene som utredet det som nå er videregående opplæring og høyere utdanning kom i gang. Et halvt hundreår gir mange muligheter for å presentere arbeider om eksempel på noen viktige endringsområder, og for å vurdere mer gjennomgripende utviklingslinjer og endringer.

Program

(med forbehold om endringer)
 

10.00 Kaffe

10.15 Utdanningssamfunnet femti år – Om initiativet og programmet

 • Harald Jarning, (Iped, UiO)

10.30 Første sesjon – på sporet

 • Harald Jarning, (Iped, UiO): Slutt med folkeskole som sluttrinn – hva så?
 • Harald Thuen, (HiL): Standardisering og/eller individualisering
 • Nina Volckmar, (NTNU): Det sosialdemokratiske skoleprosjektet ut over folkeskolen

12.00 Lønsj – bagetter og kaffe
 

12.30 Andre sesjon – De seneste tiårene – ekspansjon i flere retninger

 • Inge Andersland, (NLA): Looking for an Analytical Dimension - Norwegian Educational Policy around 1995 and 2008.
 • Jon Kaurel, (Iped, UiO): Da barnehagen ble utdanning

14.00 Kaffe og ‘nogo attåt’
 

14.30 Tredje sesjon – Gjennomgangstema over femti år?

 • Kim Helsvig, (forsker, KD): Spenningen mellom forskning og politikk - En linje i Kunnskapsdepartementets historie 1945 - 2015.
 • Sverre Tveit, (Iped, UiO): Karaktersystemets sørgelige historie: Karakterer, seleksjon, og utdanningssamfunn.
 • Karl-Arne Korsegård (LUI, HiOA): Skolens verdigrunnlag i lys av en skandinavisk skolemodell.

16.00 Påfyll av kaffe

 • Brit Marie Hovland, (LUI, HiOA): Femti år – litt kort tid for historisk utsyn?
 • Forskningsområder og møtepunkter? Innspill og ønsker for nye treff om flerfaglig utdanningshistorisk forskning.

Vanlig ramme for innlegg vil være 15-20 minutter om ikke annet er avtalt. Til slutt i hver sesjon settes det av tid til utvekslinger om felles trekk ved tema og perioden. Om andre enn de som alt er på programmet vil presentere noe ut fra forskningen en er i gang med, kontakt harald.jarning@iped.uio.no 

Påmelding

 • Forskningsseminaret 10.00 - 16.30: Ingen påmeldingsavgift
 • Middag fra 18.00: Interesserte inviteres til å møtes til middag til selvkost.

Påmelding til harald.jarning@iped.uio.no 

NB! Skriv i påmeldingen om du kommer til seminaret, til middagen eller til begge deler.

Publisert 15. okt. 2015 12:57 - Sist endret 17. nov. 2015 10:20