Åpent seminar: "Anna Sethne og den norske reformpedagogikken"

Willy Aagre presenterer forskningen sin om Anna Sethne i forbindelse med den nye boka «Anna Sethne og den norske reformpedagogikken».

Anna Sethne var en av norges mest markante pedagogiske lederskikkeler på 1900- tallet. Foto: HumStud

Om seminaret

I foredraget vil Aagre  legge størst vekt på Sethnes tid som overlærer på Sagene skole, fra 1919 til 1938. I denne perioden hadde den internasjonale reformpedagogikken sin mest framgangsrike periode. Bevegelsen New Education Fellowship, der Sethne ble leder i den norske seksjonen i 1929, ble en stor inspirasjon med sin insistering på å sette det aktive og demokratisk medvirkende barnet i sentrum for skoleutviklingen. Denne ånden preget Sagene-forsøkene og de pedagogene som utførte dette nybrottsarbeidet. Den konkrete utformingen av forsøkene og tankene bak dem vil komme tydelig fram i foredraget. Et spørsmål som reiser seg er dette: Hvordan kunne et så kraftfullt forsøksarbeid bli så fort glemt og få så beskjedne ringvirkninger?

Anna Sethne

Anna Sethne (1872-1961) er en av Norges mest markante pedagogiske lederskikkelser på 1900-tallet. Hun tok sin lærerinneutdanning i 1891 og arbeidet hele sitt liv for en skole der barnets aktivitetstrang og læringslyst skulle få en stor plass.

Hun var sentral i dannelsen av Norges lærerinneforbund i 1912, og ble i 1919 overlærer ved Sagene skole i Oslo. Under hennes ledelse utviklet Sagene seg til en innovativ mønsterskole som ble internasjonalt kjent og tok imot besøkende fra alle verdenshjørner.

Sethne fulgte godt med i internasjonal pedagogisk og psykologisk forskning om barn og deres måter å lære på. Sethnes pedagogiske tenkning er tydelig å spore i Normalplanen av 1939, der «arbeidsskoleprinsippet ble knesatt», som hun selv sa.

 

 


Willy Aagre (foto: privat) er utdannet ved Det sosialpedagogiske studiealternativ ved UiO i 1975. Etter det arbeidet han femten år i ulike deler av praksisfeltet: som lærer innenfor spesialundervisning, som miljøterapeut, som styrer i en barnehage og leder av fritidsklubb. I 1991 fikk han ansvar for faget fritidspedagogikk og var sentral i etableringen av det tverrfaglig orienterte studiet Ungdomskunnskap innenfor det som nå er Høgskolen i Sørøst-Norge. Han disputerte i 2006 med en avhandling om kulturelle og estetiske aspekter ved 15-åringenes ungdomsrom hjemme. Han underviser nå på bachelor-, master- og PhD-nivå i høgskolen.

Publisert 10. mars 2016 13:36 - Sist endret 20. aug. 2018 09:53