Åpent seminar: "Immanuel Kants forelesninger om pedagogikk"

Bakgrunnen for dette seminaret er at Kants forelesninger nå utgis på norsk i Bjarne Hansens oversettelse. Lars Løvlie har skrevet forordet og Svein Østerud etterordet til boka. I dette seminaret presenterer Lars Løvlie og Svein Østerud sine aktuelle lesninger av Kants "Om pedagogikk".

Kant på sokkel. Foto: colourbox.co

Immanuel Kant (1724 – 1804) så opplysning og oppdragelse som to sider ved samme sak, nemlig etisk-politisk danning. I sine forelesninger om pedagogikk (1803) diskuterer han hvordan barn kan oppdras og dannes til frie og selvstendige borgere. Hensikten med en slik oppdragelse må være å lære barn å tenke, sier Kant. Derfor må barn opplyses, ikke drilles.

Program

16.15 – 16.30      Kort intro, Torill Strand

16.20 – 17.00     "Kants pedagogikk", Lars Løvlie

17.00 – 17.30     "Kants pedagogikk" – forbindelseslinjer til vår tid», Svein Østerud

17.30 – 18.00     Diskusjon

Seminaret etterfølges av en uformell mottakelse, der vi deler litt vin, tapas og hyggelig prat.
 

Lars Løvlie. Foto: Institutt for pedagogikk

Lars Løvlie er prof. emeritus ved Institutt for Pedagogikk, UiO. Med referanse til filosofer som Hegel, Kant, eller Dewey, kobles hans pedagogisk-filosofiske tenkning til våre dagers problemer, oppfatninger og temaer. Løvlie har behandlet emner som estetisk erfaring, eksemplets makt og bildets kraft, det postmoderne selv i internettalderen, og det pedagogiske paradoks. Han har publisert artikler om norsk utdanningspolitikk i forhold til læreplaner for grunnskole og lærerutdanning. Løvlie har vært medredaktør på bøker som «Dannelsens forvandlinger» (2003) og «Pedagogikkens mange ansikter» (2004)

Svein Østerud. Foto: Humaniorastudier i peadagogikk

Svein Østerud er prof. emeritus ved Institutt for Pedagogikk (tidligere InterMedia), Universitetet i Oslo. Han har ledet flere forskningsprosjekter: "Ny teknologi - nye praksisformer" (1998-2002), "Literacy og konvergerende medier" (2004-2007), og "Learning in School and at the Library" (2004-2007). Han har publisert artikler, rapporter og bøker om IKT og medier, skole og utdanning, retorikk og forskningsmetode. Nyere boktitler er «Utdanning for informasjonssamfunnet. Den tredje vei» (2004) og «22. juli. Forstå – forklare – forebygge» (2012).

 

Publisert 18. feb. 2016 15:01 - Sist endret 20. aug. 2018 09:52