Boklansering og åpent seminar: "Pedagogiske fenomener"

Bakgrunnen for dette seminaret er utgivelsen av boka «Pedagogiske fenomener. En innføring» (Cappelen Damm 2016). Boka er skrevet for studenter som skal begynne sin reise inn i pedagogikkens mangfoldige og varierte landskap. Men hvilket kart tegner denne boka av terrenget?

Foto: Cappelen Damm

Om seminaret

Det heter seg at den beste måten å bli kjent med et samfunn på, er å observere voksne og barn i samspill. Slike observasjoner forteller mye om hvilke verdier, holdninger og væremåter som verdsettes, og hvilke vi misliker og helst ikke vil ha. For at disse verdiene, og den kulturen de inngår i, både skal bestå og fornye seg, må hver ny generasjon oppdras og utdannes. Dette er pedagogikkens område.

Program

16.15 Velkommen. Berit Karseth, dekan ved det Utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo

16.25 Om bokas framstilling av pedagogikkfaget. Ole Andres Kvamme, Tone Kvernbekk og Torill Strand, Universitetet i Oslo

16.35 Oppdragelse. Noen grunnleggende mønstre. Hansjörg Hohr, Institutt for pedagogikk, Universitetet i Oslo

16.45 Lærebøker - påvirkning eller formidling? Yngve Nordkvelle, Høgskolen i Lillehammer

16.55 En students lesning av denne boka. Venke Sortland, Institutt for pedagogikk, Universitetet i Oslo

17.05 Hva skal faget hete? Kommentar fra en pedagog. Trude Evenshaug, Fakultet for Humaniora og Utdanningsvitenskap, Høgskolen i Sørøst-Norge.

17.15 Diskusjon
 

Seminaret etterfølges av en uformell mottakelse, der vi deler litt vin, tapas og hyggelig prat.

Publisert 13. okt. 2016 14:03 - Sist endret 20. aug. 2018 09:52