Jubileumsseminar for Peter Maassen

Fagseminar om "Universiteter som kunnskapsorganisasjoner" med Trond Fevolden og Professor Magnus Gulbrandsen i anledning av Peter Maassens 60- års jubileum.

Peter Maassen. Foto: Institutt for pedagogikk, UiO

Professor Peter Maassen fyller 60 år! 

Institutt for Pedagogikk og forskergruppen ExCID inviterer i den anledning til et fagseminar.

Universiteter som kunnskapsorganisasjoner - hva har egentlig endret seg som en følge av alle reformene de siste tiårene? Er universitetene fremdeles "løst koblede" organisasjoner? Hvilke drivkrefter bidrar til endring? Hvor dramatiske er eventuelt de endringene vi ser?

To inviterte presentasjoner vil danne rammen rundt fagseminaret: Trond Fevolden, nylig avgått departementsråd i Kunnskapsdepartementet og Professor Magnus Gulbrandsen, TIK-senteret, UiO vil gi et "utenfra" og et "innenfra" blikk på utviklingen ved norske universiteter. I etterkant av disse presentasjonene vil professor Peter Maassen gi en kommentar, og det åpnes for diskusjon. Ordstyrer er professor Bjørn Stensaker.       

I etterkant av den faglige delen av seminaret inviteres det til lette forfriskninger.


VELKOMMEN! 

Arrangør

ExCID
Publisert 7. juni 2016 11:34 - Sist endret 8. jan. 2020 20:26