Åpent seminar: "En menneskelig verden"

Forskergruppen HumStud ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet inviterer til filmfremvisning med påfølgende paneldebatt og åpen diskusjon.

“There are no dangerous thoughts; thinking itself is dangerous.” ― Hannah Arendt

Foto: Flickr

Program

14.15 – 16.15      
Film: "Vita activa – the Spirit of Hannah Arendt".

16.30 – 18.00      
Paneldebatt og åpen diskusjon

Om seminaret

Vi viser filmen "Vita activa – the Spirit of Hannah Arendt". Etter visningen inviterer vi til diskusjon og debatt: Kan vi skape en mer menneskelig verden? I panelet: Statsstipendiat dr. art. Helgard Mahrdt, professor i filosofi, Inga Bostad og professor i etikk, Odin Lysaker.

For Hannah Arendt kan en "menneskelig og menneskeliggjørende verden" bare realiseres gjennom politikken "som hun i sin bredeste forstand forstår som de betingelser som muliggjør at menn og kvinner i sitt mangfold og absolutte forskjellighet fra hverandre, kan leve sammen og tilnærme seg hverandre for å tale i frihet, dvs. en frihet de bare selv kan gi og garantere hverandre" (Jerome Kohn).

Hannah Arendt levde i krisetider, og hun reflekterte rundt den politiske og moralske krisen i Europa i det 20. århundre. I dag, i det 21. århundre, står vi igjen overfor kriser: krig, terror, sosial urettferdighet, fattigdom, migrasjon og flyktningstrømmer i massiv skala. Tilbakevendende ideologier som nasjonalisme, antisemittisme, og rasisme, sexisme og homofobi, utfordrer våre begreper og ideer, og tvinger oss til å tenke nytt om hva det innebærer å være menneskelig.

Ada Ushpiz sin dokumentarfilm Vita activa

"feels more urgent than most documentaries of its kind" (A.O. Scott, New York Times).

Om filmen

  • Vita activa – Israel/Canada 2015
  • Director/Screenplay: Ada Ushpiz
  • In German, English and Hebrew, with English subtitles
  • Duration: 124 Minutes

The German-American-Jewish political theorist Hannah Arendt has left her imprint on 20th century thought. Reporting on the 1963 trial of Nazi war criminal Adolph Eichmann, she coined the phrase "the Banality of Evil", a phrase at the center of a global moral and political debate spanning more than half a century. The Israeli documentarian Ada Ushpiz offers in her film Vita activa an intimate portrait of Arendt’s life and work, drawing a larger picture of Arendt’s engagement and thoughts. The film is richly illustrated with historical pictures as well as interviews with old friends and academic experts. Moreover it uses filmed interviews with Arendt herself, as well as readings of excerpts from her essays and letters. (New Zealand International Film Festival)

Publisert 26. juni 2017 15:39 - Sist endret 20. aug. 2018 09:52