Åpent seminar: "Erfaringsteoretisk tilnærming til estetisk oppdragelse"

Hansjörg Hohr presentere sin forskning om estetisk oppdragelse.

Hansjörg Hohr. Foto: Institutt for pedagogikk

Om seminaret

Med dette seminaret markerer vi utgivelsen av Hansjörg Hohrs bok «Erfahrungstheoretische Begründung ästhetischer Erziehung» (LIT Verlag, 2017).

Hansjörg Hohr vil bevege seg i spenningsfeltet mellom Deweys tanke om erfaring og kontinuitet og Alfred Lorenzers tanke om ødeleggelse av subjektivitet og bevissthet. Professor Hohr forankrer sin estetikk symbolteoretisk i Susanne Langers begrep om «presentativ (framstillende, anskuelig) symbolikk». Han legger særlig vekt på hvordan den presentative symbolikkens medierer en særskilt erfaringsform, nemlig opplevelsen.

Om Hansjörg Hohr

Professor Hansjörg Hohrs sentrale forskningsområde er pedagogisk filosofi med vekt på estetisk oppdragelse. Ved siden av filosofiske studier av Friedrich Schillers og John Deweys estetikk, har Hohr arbeidet med folkeeventyr.

Hansjörg Hohrs forskning viser hvordan estetisk erfaring (Erleben, Opplevelse) er et sentralt og viktig element i oppdragelsen, siden slike erfaringer holder livet og verden sammen.

I møte med store samfunnsendringer, økende kulturelt mangfold, migrasjon av arbeidskraft, økonomisk gjensidig avhengighet og dannelsen av en virtuell verden, er oppdragelsens kulturdimensjon av vital betydning for den enkelte og for samfunnet.

Publisert 22. feb. 2017 16:50 - Sist endret 20. aug. 2018 09:52