Åpent seminar: "Fra statspietisme til fellesskole"

I 2017 markeres internasjonalt at det er 500 år siden starten for reformasjonen. I det utdanningsvitenskapelige området er sporene av utveksling over flere hundreår mellom statskirke og skole i norsk skoleutvikling og pedagogikk, et aktuelt interesseområde. Vi ønsker alle interesserte velkommen på seminar.

Kristendommen ble undervist i form av spørsmål og svar. "En Catechisation" av Adolf Tidemand (1814-1876). Foto: Nasjonalbiblioteket

Program 30. november

10.00 Åpning, Harald Jarning

10.15

 • Daniel Tröhler, Wien - History of education or archeology of current systems of educational reasoning – a historical reconstruction

11.00

 • Kirsten Sivesind, UiO - Revisiting curriculum history: transnational issues and traditions. Analysis of a cluster of articles from the 50 years history of Journal of Curriculum Studies

11.30 Spørsmål og kommentarer

Prins Harald - fellesskolen. Foto: Bilder Gyldendal, 1946

12.00 Lunsj

13.00

 • Fredrik Thue, HiOA: Professions, religion, and «pastoral power»: The case of the Norwegian Teachers.
 • Jesper Eckhardt Larsen, UiA: Cultures of Teachers, Knowledge and Schooling from Separate Estates to Homogeneity: Convergence and continuities

14.30 Kommentarer og diskusjon

15.00 Pause

15.30  

 • Kim Helsvig. Oslo: Oppgjøret med lærerne - et kapittel i Kunnskapsdepartementets historie

16.30

 • Nordisk utdanningshistorisk forskning -Trondheim 2018. Nina Volckmar orienterer. Nasjonale samarbeidstiltak for utdanningshistorie? Årbok, nettverk, studieressurser for lærerutdanning og for pedagogikk? Harald Jarning innleder.

Slutt kl. 17.30

Program 1. desember

09.30

 • Maike Luimes, UiO: Pre-vocational education in a comprehensive school system: The case of Norwegian lower secondary education and the curricula M74, M87, L97 and LK06 (with B. Karseth)
 • Bjørn Smestad og Aina Fossum, HiOA: Innhold og form på folke- og grunnskoleeksamen i regning/matematikk 1945-2017.
 • Gøril Moljord, UiO: Inclusive education and the mainstream dilemma. Shifting curricular focus for students with intellectual disabilities before and after the 1994 Salamanca declaration?

11.30 Kommentarer og diskusjon

12.00 Lunsj

13.00

 • Tobias Werler, HiV: Conceptualizing educational reform in the time of the Reformation and today.
 • Harald Jarning, UiO: Curriculum and pedagogy in the wake of common basic schooling - Inner school reform and the Norwegian system of education in the long 20C. 

14.30 Kommentarer og siste diskusjon

Avslutning innen kl 16.

Påmelding

Noen innlegg tar også opp emner som ikke er direkte knyttet til reformasjon og statskirke. Forskerseminaret er åpent for alle interesserte, men plassen er begrenset. For påmeldinger eller andre spørsmål, send en epost til Harald Jarning - harald.jarning@iped.uio.no

Publisert 18. okt. 2017 13:38 - Sist endret 16. nov. 2017 12:00