Åpent seminar: "Catherine Malabous plastisitetsbegrep som grunnlag for pedagogisk forståelse"

Kjetil Horn Hogstad presenterer sine filosofiske studier av Catherine Malabous begrep om plastisitet og dets relevans for pedagogisk forståelse.

Om seminaret

Den franske filosofen Catherine Malabou (1959-) har de siste par tiår gjort seg bemerket som en fornyer av kontinental filosofi. Sentralt står hennes begrep om plastisitet. Plastisitet betegner spenningen mellom å motta form utenfra og å gi seg selv form, og innebærer at historie og temporalitet ikke kan ses bort fra når vi diskuterer hva det er å være.

Kjetil Horn Hogstad er stipendiat ved Institutt for pedagogikk og medlem av forskergruppa Humaniorastudier i pedagogikk. Foto: Shane Colvin

Malabous bruk av plastisitets-begrepet er basert på hennes nylesning av Hegel. For Malabou kan plastisitet brukes som betegner for den tiden og tenkingen vi lever i og med, og kan sette oss i stand til å videreføre arven fra kontinental filosofi.

Noe av det Malabou har blitt mest kjent for er å la filosofien informeres av innsikter fra moderne livsvitenskap. Særlig har hun gått til biologien: Evolusjonsteori generelt og nevrovitenskap spesielt. I begge disse sfærene fungerer plastisitet som et samlende og forklarende teoretisk begrep. Denne overskridelsen av begrepet og inngangen i den empiriske vitenskapens verden står som et dristig og nyskapende grep, og kan kanskje også utfordre noe av vår norske danningstanke, som i hovedsak er basert på den kontinentale filosofien før Malabou.

I dette seminaret vil Kjetil Horn Hogstad først og fremst forsøke å kaste lys over plastisitetsbegrepet slik det skrives frem i Malabous filosofi.

Etter seminaret

Seminaret etterfølges av en uformell mottakelse, der vi deler vin, mat og hyggelig prat.

Publisert 21. mars 2017 16:07 - Sist endret 20. aug. 2018 09:52