Åpent seminar: "Fra fredspedagogikk til oppdragelse til verdensborgerskap"

Forskergruppen HumStud har glede av å invitere til fagseminar i anledning professor Hansjörg Hohrs avgang ved Institutt for pedagogikk. Seminaret etterfølges av en mottakelse.

Hansjörg Hohr. Foto: Institutt for pedagogikk

Program

15.15 – 15.30 Velkommen. «Hansjörg Hohr i norsk pedagogikk». Professor Torill Strand                  

15.30 – 17.15 "Mine forskningsambisjoner". Professor Hansjörg Hohr

16.15 – 17.45 "En verdensborgers veivalg". Professor emeritus Lars Løvlie

16.45 – 17.00 «Hansjörg som kollega og faglig inspirator». Professor Torill Strand                            

17.00 – 19.00 Mottagelse med kulturinnslag og enkel servering 

Om Hansjörg

Hansjörg Hohr har vært tilsatt som professor i pedagogisk filosofi ved Institutt for pedagogikk siden 2011. I 1993 disputerte han for graden Dr.philos. ved det historisk-filosofiske fakultet, Universitetet i Bergen med avhandlingen Das Märchen aus bildungstheoretischer Sicht.

Hansjörgs sentrale forskningsområde har vært pedagogisk filosofi med vekt på estetisk oppdragelse. Ved siden av filosofiske studier av Friedrich Schillers og John Deweys estetikk, har Hohr arbeidet med folkeeventyr.

Hansjörg Hors forskningsambisjon, og også hans viktigste forskningsbidrag, har vært å belyse hvordan oppdragelsens kulturdimensjon er av vital betydning for den enkelte og for samfunnet.

Publisert 1. des. 2017 13:01 - Sist endret 20. aug. 2018 09:52