Åpen forelesning: "Reformasjonen 1517-2017: statskirke og felles skole"

I 2017 markeres internasjonalt 500-årsjubileet for den lutherske reformasjonen. I anerkjennelsen av den brede samfunns-betydningen reformasjonen har hatt, arrangerer UiO en tverr-fakultær seminarrekke.

Foto: UiO

Førsteamanuensis Kirsten Sivesind:
Læreplanenes reformasjonshistorie - en felles hukommelse?

Førsteamanuensis Harald Jarning:
Fra Pontoppidan til dagens skole - pedagogikk for hele mennesket?

Publisert 25. jan. 2017 12:11