Åpent seminar: "Theory matters"

Forskergruppa Humaniorastudier i pedagogikk ønsker velkommen til åpent seminar med professor Tone Kvernbekk

Om seminaret

I seminaret diskuterer Tone Kvernbekk bokprosjektet Theory Matters. Forms of Educational Theory. Dette skal være en monografi som skal handle om ulike former for teori som finnes i det pedagogiske fagfeltet: goal-directed theories, equivalence theories og interlevel theories. Mer spesifikt handler det om å bruke en bestemt metateori som «linse», granske det pedagogiske fagfeltet, og se hva man finner der.

Dette er rimelig abstrakt, og perspektivet er epistemologisk – anvendt på pedagogikk. Boka vil være en oppdatering og videreutvikling av doktorgradsavhandlingen «In search of the nature of educational theories» (UiO, 1994).

Seminaret etterfølges av en uformell mottakelse, der vi deler litt vin, mat og hyggelig prat.

 

Foto: Institutt for pedagogikk

 

 

Professor Tone Kvernbekk er tilknyttet Institutt for pedagogikk, Universitetet i Oslo. Hennes faglige interesser er først og fremst vitenskapsfilosofi, utdanningsfilosofi og narrativ teori. Narrativ teori er et tverrfaglig felt som overlapper med argumentasjonsteori, historieforskning og retorikk. Hennes mange forskningsinteresser holdes sammen av en konstant oppmerksomhet mot standarder for filosofiske resonnement og en interesse for følgene av å bruke disse tilnærmingene innen pedagogisk teori og forskning.

Publisert 14. sep. 2017 12:29 - Sist endret 14. sep. 2017 12:29