Åpent seminar: "Universalisme og kontekst - miljøetiske verdier i skolen"

Forskergruppen HumStud inviterer til åpent seminar om miljøetikk i skolen. Ole Andreas Kvamme presenterer sin forskning på miljøetiske verdier i skolen.

pixabay.com

Program

16.15 – 16.20     Kort introduksjon ved Torill Strand, Institutt for Pedagogikk, UiO

16.20 – 17.00     Universalisme og kontekst. Ole Andreas Kvamme, ILS, UiO

17.00 – 17.15     Kommentar, Ingerid Straume, HumSam biblioteket, UiO

17.15 – 18.00     Diskusjon

Seminaret etterfølges av en uformell mottakelse, der vi deler vin, mat og hyggelig prat.

Sammendrag

Verdier er uttrykk for det som betyr noe for oss, for noe som er viktig. På den måten er verdier avgjørende for skole og utdanning. Men verdier er også et omstridt tema som reiser helt grunnleggende pedagogiske spørsmål. Den offentlige skolen har til oppgave å formidle bestemte samfunnsverdier til elevene, men skal også respektere elevenes integritet, en verdi i seg selv. Videre er samfunnsverdiene nødvendigvis uttrykt på en generell måte, noe som kan oppfattes som en trussel mot både enkeltmenneske, mangfold og kontekst.

I dette paperet utforsker jeg hvordan miljøetiske verdier spilles ut i etikkundervisningen i en 10. klasse. Elevene lever i en storbysammenheng i Norge, mange med familie i land langt borte. Rammen for studien er FN-initiativet utdanning for bærekraftig utvikling. De miljøetiske verdiene som får oppmerksomhet er formulert av UNESCO som universelle påstander. I det analytiske rammeverket trekker jeg veksler på Seyla Benhabibs moralfilosofi og politiske teori. Hennes rike og omfattende arbeid kan forstås som et vedvarende forsøk på å ta både universalisme og kontekst på alvor.


Ole Andreas Kvamme er PhD-stipendiat ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo. Han har vært lektor i den videregående skolen i Oslo og universitetslektor i religion og etikk-didaktikk ved Universitetet i Oslo. Hans PhD-prosjekt er en studie av miljøetiske verdier i utdanning. Prosjektet omfatter kvalitativ forskning på både politisk utforming av skolen og klasseromsinteraksjon, og en nytenkning av kritisk danning.

Foto: Instiutt for lærerutdanning og skoleforskning, UiO

Publisert 20. nov. 2017 13:44 - Sist endret 20. aug. 2018 09:53