Å vokse opp med flere språk: Språklæring i barnehagen

Hva kan barnehagen gjøre for å styrke språklæring for flerspråklige barn?

Møt forskere, barnehageansatte og en forfatter som forteller om hvordan barnehagen kan styrke flerspråklig læring gjennom lesing, lek og samtaler og gjennom samarbeid med foreldrene.

Hva kan barnehagen gjøre for å styrke språklæring for flerspråklige barn? Foto: Penn State/Flickr

Program

“Reisen” - møter med barn om flerspråklighet

Forfatter Veronica Salinas har turnert over hele landet med bildeboken Reisen. Hun deler om møtene hun har hatt med barn.

Barnebøker som et utgangspunkt for barnehage-hjem samarbeid – bidrag til flerspråklig utvikling?

Professor Vibeke Grøver og professor Veslemøy Rydland ved Institutt for pedagogikk, Universitetet i Oslo, forteller fra en studie av samtaler over bøker i flerspråklige barnehager

Flere språk i barnehagen: Hvordan bruk av flere språk i barnehagen kan støtte barns harmoniske flerspråklige utvikling

Professor Nina Gram Garmann og førstelektor Elena Tkachenko ved Institutt for barnehagelærerutdanning, OsloMet

Tilnærminger til bruk av flere språk i barnehagen

Kari Elisabeth Thomassen, pedagogisk leder i Kværnerdalen barnehage, team Dampen, og Hanne Høglind, pedagogisk leder i Etterstadsletta barnehage

Panelsamtale

Deltakerne samtaler om hva barnehagen kan gjøre for å styrke språklæring for flerspråklige barn.
Moderator: Førsteammanuensis Anna Sara Hexeberg Romøren ved Institutt for barnehagelærerutdanning, OsloMet.

Arrangør

Institutt for pedagogikk, UiO og Institutt for barnehagelærerutdanning, OsloMet
Publisert 28. mai 2018 12:38 - Sist endret 30. juni 2021 16:33