Det grenseløse klasserommet: Ungdom i og utenfor - og på tvers

«Sier mer enn hundre forskningsrapporter» ble det sagt om Marte Spurklands bok Klassen. Hva skjer når Marte møter Kristinn Hegna og Kenneth Silseth som forsker på ungdom og læring?

Hvordan er det å være ungdom i det grenseløse klasserommet? Foto: Sarah Fogg/Flickr

Velkommen til refleksjoner rundt det å være ungdom i det grenseløse klasserommet

Klasserommet kan fremstå som et lukket rom som definerer skarpt hvem som har adgang, hva som skal foregå der og hva som ikke bør bringes inn i klasserommet. Men er det en fruktbar måte å tenke på for forskere som er opptatt av ungdom, læring og skole?

Vi har invitert journalisten Marte Spurkland inn i vårt forskerrom, og har bedt henne dele med oss av sine rike fortellinger om hvordan ungdoms liv og erfaringer i aller høyeste grad er relevant for det som skjer i klassen, mellom elever og lærer Annette, slik hun beskriver det i boken Klassen.

Førsteamanuensis Kenneth Silseth har forsket på hvordan fritidsaktiviteter og -interesser kan sees som viktige ressurser for læring, og hvordan disse kan gjøres relevante på tvers, og bringes inn i klasserommet.

Førsteamanuensis Kristinn Hegna har forsket på ungdom som er i lære eller i praksis i bedrift og hvordan de tenker annerledes om seg selv som lærende individer nå, enn de gjorde i klassen.

 

Arrangementet passer for alle som er interessert i ungdommers liv i og utenfor klasserommet.

Publisert 28. mai 2018 12:39 - Sist endret 17. sep. 2018 15:12