Oslos læringsliv - Oppvekst i den globale landsbyen

Hva er oppvekst i Oslo? Gjennom romanen Tante Ulrikkes vei, fagboken De andres skole, Ungdataundersøkelsen og prosjektet Learning Lives deler Zeshan Shakar, Ingunn Marie Eriksen, Anders Bakken, Øystein Gilje og Ola Erstad historier om oppvekst i den globale landsbyen i et akademisk talkshow ledet av Sherin Awahab.

Hvordan opplever unge selv det å vokse opp øst i Oslo, og hvilken betydning har skole og utdanning? Foto: Øystein Gilje

Oslo betegnes som den ‘delte byen’. I de østlige bydelene vises det til økt kriminalitet blant unge, uro og atferdsproblemer i skolene, frafall spesielt blant gutter, språk- og integreringsproblemer og ungdom som opplever å stå på utsiden av det norske samfunnet. Forskning tyder på at det skapes økte polariseringer og spenninger mellom å vokse opp i ulike deler av Oslo.

Men hvordan opplever unge selv det å vokse opp øst i Oslo, og hvilken betydning har skole og utdanning? På dette arrangementet vil vi presentere ulike perspektiv og forskning om det å vokse opp i Oslo, spesielt i de østlige bydelene.

Til å sette tonen har vi invitert forfatter Zeshan Shakar til å lese fra og si noe om sin bok Tante Ulrikkes vei, som handler om å vokse opp på Stovner. Øystein Gilje og Ola Erstad fra Universitetet i Oslo vil presentere forskning med og om unge i ulike bydeler i Groruddalen, i skole og lokalsamfunn - det de betegner som ‘læringsliv’. Ingunn Marie Eriksen, med boken De andres skole og Anders Bakken, med data fra Ungdata 2018, begge fra NOVA /Oslo Met, vil presentere forskning om skole og oppvekst i Oslo. Arrangementet inviterer til samtale om hva det vil si å vokse opp øst i Oslo.

Live streaming

NB! Hvis du ikke får åpnet direkteoverføringen anbefaler vi deg å prøve med en annen nettleser.


Videoproduksjon: Mads Metz, Litteraturhuset

Arrangør

Institutt for pedagogikk, UiO, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UiO og Velferdsforskningsinstituttet NOVA, OsloMet
Publisert 28. mai 2018 12:39 - Sist endret 30. juni 2021 16:34