Åpent seminar: "Profesjon, autoritet og tillit"

Innleder på seminaret er professor Anders Molander, Senter for profesjonsstudier, OsloMet.

Anders Molander. Foto: OsloMet

Om seminaret

Delegasjon av skjønnsmyndighet er basert på tillit til at de som innehar myndigheten har vilje og evne til å utføre sine oppgaver på en forsvarlig, og helst, best mulig måte. Jeg skiller mellom skjønn i strukturell og epistemisk forstand – skjønn som rom for vurderinger og beslutninger respektive skjønn som resonnering – og introduserer to tilsvarende set av accountability-mekanismer, strukturelle og epistemiske. Strukturelle mekanismer innskrenker rommet for skjønn, mens epistemiske mekanismer har til hensikt å forbedre betingelsene for og kvaliteten på den resonnering som leder frem til vurderinger og beslutninger.

Forelesningen er basert på boken "Discretion in welfare state. Social rights and professional discretion (Routledge 2016)".

Om Anders Molander

Anders Molander er professor og stedfortredende senterleder ved Senter for profesjonsstudier, OsloMet. 

Arrangør

ExCID og CLEG
Publisert 4. mai 2018 10:35 - Sist endret 30. juni 2021 16:41