Åpent seminar: "Tenker hjernen? Språk, menneske, teknikk"

Tenker hjernen? Er det slik at det levende er en enhet og at det er tenkningen som deler den opp?

colourbox.no

Om seminaret

Professor Arild Utaker. Foto. Universitetet i Bergen

Filosof Arild Utaker, Universitetet i Bergen, kommer i anledning sin siste bok "Tenker hjernen? Språk, menneske, teknikk".

Kan en maskin tenke? Kan den snakke? Hva er forholdet mellom tenkning og språk? Mellom språk og verden? Hvordan er kommunikasjonsteknologier - fra bokstaver til smarttelefoner - med på å forme oss og måten vi tenker på? Med utgangspunkt i tenkere som Nietzsche, Saussure, Wittgenstein, Foucault, Derrida og den mindre kjente paleoantropologen Leroi-Gourhan er boken en påminnelse om at det 19. og 20. århundre bød på tenkning som vi i det 21. århundre verken har tenkt ferdig eller gjør klokt i å si oss ferdige med.

Program

  • Innledning av professor Inga Bostad.
  • Foredrag ved Arild Utaker.
  • Kommentarer ved postdoktor Fride Flobakk-Sitter og professor emeritus Lars Løvlie.
  • Diskusjon.

Seminaret avsluttes med tapas på pauserommet i 5 etg.

Om Arild Utaker

Arild Utaker er professor emeritus i filosofi ved Universitetet i Bergen. Han har blant annet utgitt Fra filosofikritikk til vitenskapskritikk: Bachelard, Althusser, Foucault (1979), Å lese filosofi (1983), Språklogikk (1991), La philosophie du langage: Une archéologie saussurienne (2002/2016)

Publisert 14. feb. 2019 08:49 - Sist endret 15. okt. 2019 11:00